Museo & Perinnetila

Kontiolahden sotahistorian perinnetila on avattu – tervetuloa tutustumaan!

Kontiolahden kunta on osana 150-juhlavuoden ohjelmaa ja toimenpiteitä toteuttamassa Kontiolahden sotahistoriaan liittyvän perinnetilan & museon rakentamista Kontiorannan alueelle. Projekti on merkittävä osa alueen paikallishistoriaan liittyvän perinnetiedon välittämistä ja se on toteutettu laajassa yhteistyössä alueen maanpuolustus- ja reserviläistoimijoiden kanssa.

Sotahistorian perinnetila & museo on osa Kontiolahden kunnan 150-juhlavuoden toimenpiteitä. Projektin myötä rakennetaan pysyvä näyttely Kontiorannan alueelle kasarmi 1 ja kasarmi 2 rakennuksiin kevään, kesän ja syksyn 2023 aikana. Näyttelyn ensimmäinen vaihe avattiin kesäkuussa, toinen vaihe avataan syksyllä 2023 ja se täydentyy tulevien vuosien aikana. Sotahistorian perinnetila & museo koostuu kahdesta kokonaisuudesta: perinnetilan esinenäyttelystä sekä museosta.

Esinenäyttelyyn on koottu Kontiolahden monipuoliseen sotahistoriaan, Kontiorannan varuskunnan historiaan ja Onttolan rajavartioston historiaan liittyviä esineitä, pukuja ja valokuvia. Näyttely sijaitsee Vaara Sportin tiloissa kasarmi 2 -rakennuksessa.

Ensimmäisessä vaiheessa esineet on jaettu seuraaviin teemoihin liittyviin vitriineihin:

  • Sotien 1939-45 Kontiolahden joukko-osastojen historia ja esineet
  • Kontiolahden Mannerheimristin ritarien teemavitriini
  • Kontiorannan varuskunnan ja sotilaskodin historia ja esineet
  • Pohjois-Karjalan rajavartioston historia ja esineet
  • Kontiolahden Suojeluskunta ja Lotta Svärd -toiminnan historia ja esineet
  • Valokuvat (kirja sekä julisteet) SA-kuvista alueen joukko-osastoista
  • Perinneosastojen (mm. JR 34, JR 51, JR 9 & RjP.4) infotaulut

Perinnetilaan koottuja esineitä on hankittu osana kunnan 150-juhlavuoden budjettia keräilijöiltä sekä saatu lainaan tai lahjoituksina alueen toimijoilta. Esineet on luetteloitu ja numeroitu, jolloin niihin voi tutustua perinnetilassa digitaalisen tai painetun oppaan avulla. Myöhemmässä vaiheessa perinnetilaan lisätään AR/VR/MR teknologiaa hyödyntäviä elementtejä. Perinnetilaan on myös toteutettu seinämaalaus, joka esittelee läpileikkauksen alueen mielenkiintoiseen historiaan.

Tervetuloa tutustumaan!

Paikka

Kontiolahden Sotahistorian Perinnetila / Vaara Sport
Jääkärintie 88, Kontiolahti
Kasarmi 2

Avoinna

1.9.2023–31.5.2024:
Perjantai–sunnuntai klo 12–18

Tilauksesta avoinna ryhmille myös muina aikoina, ota yhteyttä Vaara Sportiin:

Tuija Vinkka
p. 044 309 8500
[email protected]

Huomioithan, että tilassa ei ole henkilöä paikalla. Näyttely toimii itsepalveluna ja aulassa on saatavilla esineluetteloita näyttelyyn tutustumiseksi.

Lisätietoja: www.perinnetila.fi

Tutustu esinenäyttelyyn

Perinnetilan näyttelystä löytyy näyttelyn avajaisissa lähes 200 numeroitua esinettä/kokonaisuutta. Vitriineissä on nähtävillä mm. palkintoja, mitaleja, ansiomerkkejä, patsaita, asuja, standaareja, lehtiä, kirjoja ja asiakirjoja. 

Mallinukkejen päällä nähdään mm. Rajavartiolaitoksen, Suojeluskunnan, Lottien ja Sotilaskodin pukuja. Myös jatkosodan sotilaan asu, lentokapteenin puku, armeijan lumipuku sekä Kontiorannan varusmiespalveluksen viimeisen saapumiserän pukuja on nähtävillä mallinukkejen yllä. 

Vaara Sportin tilaan voi myös jäädä lukemaan erillisiä lainattuja sotahistoriakirjoja. 

Esinenäyttely päivittyy ja numeroitua luetteloa myös päivitetään.

Tutustu näyttelyn esineluetteloon täältä:

Esineluettelo: tinyurl.com/esineluettelo  

Otos näyttelyn esineistä

Sotien 1939-1945 joukko-osastot

Kontiolahden varuskunta ja sen historia perustuu 1940-luvun alkuun, jolloin Kollaalta talvisodan jälkeen saapuivat mm. JR34 riveissä taistelleet sotilaat ja ryhmittyivät puolustukseen Pielisjoki-Pyhäselkä väliselle kannakselle. Tästä sai alkunsa Kontiorannan varuskunta.

Kontiolahdella perustettiin lukuisia joukko-osastoja jatkosotaan. 7. Divisioonan joukoista Jalkaväkirykmentti 9 oli pääosin varusmiesyksikkö ja Jalkaväkirykmentti 51 pääosin Pohjois-Karjalan Suojeluskuntapiirin reserviläisistä koottu rykmentti.

Esinenäyttelyssä on esille useita kymmeniä esineitä, jotka liittyvät viime sotiemme historiaan. Lisäksi infotaulujen kautta voi tutustua perinnejoukkojemme tarinoihin.

Mannerheim-ristin ritarit

Kontiolahdella syntyneistä henkilöistä jatkosodan ansioista korkeimmalla kunniamerkillä, Mannerheimristillä, palkittiin kaikkiaan kolme henkilöä: Valde Sorsa, Veikko Saarelainen ja Lauri Albin Kokko. Määrä on kunnan koko huomioon ottaen todella korkea.

Lisäksi alueella toimineista tai täällä perustetuista yksiköistä, nimitettiin Mannerheimristin-ritariksi Rolf Winqvist Lentolaivue 44 sekä JR9:stä riveistä kadetti Yrjö Keinonen, alikersantti Aarne Salonen, korpraali Tauno Suhonen, alikersantti Veikko Vehviläinen, kapteeni Kauko Vilanti ja kapteeni Ahti Vuorensola.

Esinenäyttelyssä on esillä alueemme Mannerheimristin-ritarien palvelukseen ja historiaan liittyviä esineitä.

Jatkosodan sotilaat

Esinenäyttelyssämme on esillä autenttisia, viime sotiemme aikaisia esineitä. Yksi esinekokonaisuus on jatkosodan JR9/JR51 mallisotilas, jonka asepukukokonaisuus sisältää myös repun, kenttäpuhelimen sekä sota-aikaisen kypärän. Lisäksi esillä on hevosen satuloita sota-ajalta.

Lentotoiminta Kontiolahdella

Kontiolahdella on varsinkin jatkosodan aikana ollut monipuolista lentotoimintaa. Onttolan lentokenttää on käytetty pommituslentolaivueiden tukikohtana. Lisäksi Höytiäisen Hirvirannassa on kesäkausilla 1941-44 toiminut vesilentokoneiden tukikohta, jossa on suomalaisten lento-osastojen kanssa toiminut saksalainen huoltolentolaivue Seekommando 1.

Esittelemme näyttelyssä lentokoneen pienoismallin sekä kapteeni Erkki Jaurin mallipuvun avulla alueemme lentotoiminnan historiaa.

Kontiorannan varuskunta (Karjalan jääkäripataljoona ja Pohjois-Karjalan Prikaati)

Kontiolahden varuskunta perustetiin Kollaalla taistelleiden JR34 sotilaiden toimesta vuodesta 1940 alkaen. Huhtikuussa 1941 – kesäkuu 1941 välillä varuskunnan joukko-osaston nimi oli 9.Prikaati. Tämän prikaatin tehtävänä oli perustaa jatkosotaan mm. JR9.

Jatkosodan jälkeen alueella toimivat loppuvuodesta 1944 – kevääseen 1948 Jalkaväkirykmentti 3 (toimintaa myös Nurmeksen ja Ylämyllyn varuskunnissa), toukokuusta 1948 – marraskuu 1952 Jääkäripataljoona / Jalkaväkirykmentti 3, joulukuusta 1952 – joulukuuhun 1956 Jääkäripataljoona 5 sekä tammikuusta 1957 – kesäkuun 1990 loppuun saakka Karjalan Jääkäripataljoona. Viimeinen Kontioranna varuskunnassa toiminut joukko-osasto oli heinäkuu 1990 – joulukuu 2013 välillä toiminut Pohjois-Karjalan Prikaati.

Esinenäyttelyssä on useita kymmeniä alueen historiaan liittyviä esineitä, henkilötarinoita, palkintoja ja kunniamerkkejä.

Sotilaskoti

Kontiolahden sotilaskotiyhdistyksen historia ulottuu aina Wiipurin Rykmentin aikoihin saakka. Alkuperäiseltä nimeltään Jaakkiman Sotilaskoti on perustettu jo 1930-luvulla.

Esinenäyttelyssämme on paljon esineitä ja pukuja Kontiorannan sotilaskotiin liittyen.

Rajavartiolaitos

Pohjois-Karjalan rajavartiosto on ollut koko itsenäisen Suomen historian ajan vahvasti läsnä Kontiolahdella. Nykyäänkin Onttolan varuskunnassa koulutetaan varusmiehiä tiedustelijoiksi vaativiin sodanajantehtäviin.

Esinenäyttelyssämme on esillä lukuisiä esineitä Rajavartiolaitoksen toimintaan ja historiaan liittyen. Esillä on esimerkiksi rajakapteenin asepuku.

Suojeluskunta

Suojeluskunta oli merkittävä maanpuolutustoimija itsenäisen Suomen ensimmäisten vuosikymmenten ajan, kouluttaen kymmeniätuhansia miehiä ja pitämällä yllä reserviläisten osaamista.

Kontiolahden Suojeluskunnan historia on tärkeä osa alueen maanpuolustuksen historiaa. Esinenäyttelyssämme on esillä muun muassa Kontiolahden Suojelkuskuntaorkesterin torvet sekä muutamia asepukuja Kontiolahdelta.

Lotta Svärd

Lotta Svärd oli aikanaan merkittävä toimija naisten vapaaehtoisen maanpuolustustyön organisoijana. Sota-aikana Lotat järjestivät ilmavalvontaa, toimivat sairaanhoitajina, muonittajina sekä eläinlääkinnän tehtävissä. Monet Lotat rintamalla aivan etulinjassa.

Olemme koonneet näyttelyymme katsauksen Lotta Svärd -järjestön historiaan ja esineistöön. Esittelemme muun muassa Lotta-pukuja, ansiomerkkejä sekä ilmavalvontatornin käsisuuntakehän.

Perinnetilan tukijat

Kontiolahden kunta

Kontionloikka Oy

Pohjois-Karjalan Prikaatin Perinnekilta

Sotien 1939-45 Kontiolahden Perinnetoimikunta

Sotien 1939-45 Pohjois-Karjalan Perinneyhdistys

Kontiolahden Reserviläiset ry

Kontiolahden Reserviupseerit ry

Kainuun Prikaati / Pohjois-Karjalan Aluetoimisto

Pohjois-Karjalan Asehistoriallinen Kilta

Kontiolahden Sotilaskotiyhdistys

Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Rajamuseo


MUISTOJEN RAJA -MUSEO

Kasarmi 1-rakennus Kontiorannassa

Avautuu syksyn 2023 aikana

Muistojen Raja taltioi Kontiolahden alueen laajaa ja värikästä historiaa.

Pilottivuonna näyttely palauttaa alueelle sieltä lähtöisin olevaa esineistöä, tarinoita sekä muistoja monenlaisessa muodossa. Museoon luodaan kokemuksellisia huoneita audiovisuaalisen tarinankerronnan keinoin ja esinekeräyksen kautta.

Muistojen Raja aloittaa pitkäjänteisen rupeaman perinnetiedon taltioimisesta ja tulevina vuosina muistojen keruuta on tarkoitus jatkaa ja museota tarkoitus laajentaa.

Muistojen Raja tutkii Kontiorantaa ja Kontiolahden aluetta erilaisten muistojen rajapintojen kautta: mitä muistoja, ihmisiä, organisaatiota, taistoja, sotia ja toimintaa alueella on ollut viimeisen 150 vuoden aikana?

Museon teemassa yhdistyvät ajatus Kontiolahden alueesta Suomen itäisenä ja maanpuolustuksellisesti merkittävänä maantieteellisenä raja-alueena, mutta samaan aikaan näyttelykokonaisuuden nimellä halutaan nostaa esiin uhka muistojen katoavaisuudesta: milloin olemme astuneet muistojen rajan yli, niin ettei muistoja ja niitä kantavia ihmisiä ole enää mahdollista tavoittaa?

Museoon rakennetaan Kontiorannan varuskunnan toiminnasta kertovan esinenäyttelyn lisäksi useita kokemuksellisia näyttelyhuoneita, joissa voi tutustua mm. varusmiestupaan, sota-ajan korsuun, sota-ajan ja varuskunnan aikaisiin muistoihin audiovisuaalisen tarinankerronnan kautta.

Museoon on tarkoitus rakentaa myös ns. ”asehuone”, jossa on esillä useita talvi- ja jatkosodassa käytettyjä aseita.

Museo avautuu syksyn 2023 aikana.

Tarkemmat aukioloajat julkistetaan syksymmällä.