Muistojen Raja -museon muistojen metsä -huone kuvattuna.

Museo & Perinnetila 

Kontio­lahden kunta on osana vuonna 2023 vietetyn 150-juhla­vuoden ohjelmaa ja toimen­pi­teitä toteut­tanut Kontio­lahden sotahis­to­riaan liittyvän perin­ne­tilan & museon Kontio­lahden Kontio­rannan alueelle. Projekti on merkit­tävä osa alueen paikal­lis­his­to­riaan liittyvän perin­ne­tiedon välit­tä­mistä ja se on toteu­tettu laajassa yhteis­työssä alueen maanpuo­lustus- ja reser­vi­läis­toi­mi­joiden kanssa. Sotahis­to­rian perin­ne­tila & museo koostuu kahdesta kokonai­suu­desta: perin­ne­tilan esine­näyt­te­lystä sekä museosta.

 • Muistojen Raja ‑museo

  Muistojen Raja ‑museo

  Muistojen Raja museo taltioi Kontio­lahden alueen maanpuo­­lustus- ja sotahis­to­riaa. Museo palauttaa alueelle sieltä lähtöisin olevaa esineistöä, tarinoita sekä muistoja monen­lai­sessa muodossa. Muistojen…

  Näytä lisää

 • Muistojen Raja ‑virtu­aa­li­näyt­tely

  Muistojen Raja ‑virtu­aa­li­näyt­tely

  Muistojen Raja ‑museon virtu­aa­li­näyt­tely on raken­nettu kevään 2024 aikana ja on nyt tutus­tut­ta­vissa alla olevan linkin kautta. Virtu­aa­li­näyt­telyn kautta pääsee…

  Näytä lisää

 • Otos perin­ne­tilan näyttelyn esineistä

  Otos perin­ne­tilan näyttelyn esineistä

  Perin­ne­tilan näytte­lystä löytyy näyttelyn avajai­sissa lähes 200 numeroitua esinettä/kokonaisuutta. Vitrii­neissä on nähtä­villä mm. palkin­toja, mitaleja, ansio­merk­kejä, patsaita, asuja, standaa­reja, lehtiä,…

  Näytä lisää

 • Sotahis­to­rian perinnetila

  Sotahis­to­rian perinnetila

  Tutustu esine­näyt­te­lyyn Perin­ne­tilan näytte­lystä löytyy näyttelyn avajai­sissa lähes 200 numeroitua esinettä/kokonaisuutta. Vitrii­neissä on nähtä­villä mm. palkin­toja, mitaleja, ansio­merk­kejä, patsaita, asuja,…

  Näytä lisää