Tämä saavu­tet­ta­vuus­se­loste koskee palvelua https://playkontiolahti.fi/ ja on laadittu / päivi­tetty 15.04.2021. Palvelua koskee laki digitaa­listen palve­lujen tarjoa­mi­sesta, jossa edelly­te­tään, että julkisten verkko­pal­ve­lujen on oltava saavutettavia.

Olemme arvioi­neet palvelun saavu­tet­ta­vuuden itse

Digipal­velun saavu­tet­ta­vuuden tila

Täyttää kaikki saavutettavuusvaatimukset.

Huoma­sitko saavu­tet­ta­vuus­puut­teen digipal­ve­lus­samme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Verkko­lo­mak­keella

Annathan tarvit­taessa saavu­tet­ta­vuus­pa­lau­tetta tällä verkko­lo­mak­keella: https://www.kontiolahti.fi/anna-palautetta.

Sähkö­pos­tilla

[email protected]

Muilla tavoin

Voit myös soittaa meille numeroon 013 7341 tai tulla paikan päälle käymään. Osoite on Keskus­katu 8, 81100 Kontiolahti.

Valvon­ta­vi­ran­omainen

Jos huomaat sivus­tolla saavu­tet­ta­vuuson­gelmia, anna ensin palau­tetta meille eli sivuston ylläpi­tä­jälle. Vastauk­sessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyyty­väinen saamaasi vastauk­seen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoi­tuksen Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­ras­toon Avautuu uuteen ikkunaan. Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­raston sivulla kerro­taan tarkasti, miten ilmoi­tuksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvon­ta­vi­ran­omaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rasto
Saavu­tet­ta­vuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelin­nu­mero vaihde 0295 016 000