Mitä pitsaa tänään syötäi­siin? — Testi­ryhmä kävi maista­massa Kontio­lahden pitsatarjonnan

Kontio­lah­della pitsaa tarjoavat yritykset sijait­sevat hyvillä paikoilla. Tankkaa­maan pääsee halutes­saan vaikkapa kesken polku­lenkin, jos nälkä pääsee yllät­tä­mään. Kokosimme ryhmän, joka kävi testaa­massa pitsa­paikat. Arvioin­nissa huomioi­tiin pitsan maku ja ulkonäkö sekä paikan miljöö ja palvelu. Hyvää ruokahalua!

Kontio-pizza

Osoite: Keskus­katu 21

Testi­ryhmän valinnat ja tähdet: Super Salami (3), Kebab­sa­laatti, Chicken Hawaiji (2), Fantasia-pitsa (4): pitsa­sui­kale, ananas, mozza­rella ja toinen Fantasia-pitsa (3): kebab, ananas ja sipuli

Pitsa­kierros käynnistyy Keskus­ka­dulla sijait­se­vasta pitse­riasta. Pitsojen lisäksi testat­ta­vaksi pääsee myös kebab­sa­laatti. Pöydässä on viisi syöjää, jotka saavat lautaset eteensä kahdessa mutta nopeassa erässä.

Täytettä on riittä­västi ja reunoille asti, pöydässä arvioi­daan.

Maku saa useam­malta lounas­ta­jalta kehuja.

Hyvä maku. Tupla­juusto voi tähän toki vaikuttaa, syöjä naurahtaa.

Yksi syöjistä kaipaa lisää suolai­suutta pitsaansa, kun toinen kommentoi kebab­sa­laat­tinsa runsasta kastikemäärää. 

Ananak­sella vai ilman? Kontio-pizza

Kehitet­tä­vistä kohteista paikan miljöö nousee esiin: ”Vähän retro”. Hyvällä säällä pitsat voisi kuitenkin nauttia ulkona olevalla terassilla. 

Pitse­rian palvelu saa kehuja, sillä asiak­kai­siin otetaan monessa vaiheessa kontaktia. Pitsojen tekijä käy pöydässä kysymässä, maistu­vatko pitsat ja tulee ruokailun päätteeksi uudes­taan – tällä kertaa karkki­kipon kanssa. Seurue poistuu paikalta Näkemiin-toivo­tusten saattelemana.

ABC Kontio­lahti

Osoite: Uurolantie 4

Testi­ryhmän valinnat ja tähdet: BBQ-kana (3), Hawaiji (3), Hawaiji ilman aurajuustoa (3) ja Vuohen­juusto (2)

Ukkos­kuuro saapuu juuri louna­sai­kaan kohdalle, joten syöjät suuntaavat ulkote­rassin sijaan sisälle suojaan. Kaksi ensim­mäistä saa pitsansa huomat­tavan nopeasti mutta ehtivät syömi­sessä hyvään vauhtiin ennen kuin toinen erä tuodaan pöytään. Onneksi alle on voinut nauttia salaatin, johon kuuluu myös maksuton dippi. 

Kaksi syöjistä pitää pitsojen pohjasta muuten mutta täyte voisi testaa­jien mielestä alkaa hieman aiemmin reunasta – nyt reunat ovat melko leveät.

Pohja­kas­tike voisi olla vähän maukkaampi. Muutenkin makua saisi pitsassa olla lisää, testaajat pohtivat.

Hawaiji-pitsan kinkku saa kehuja.

Tämä on palvi­kinkun tyylinen ja maistuu savui­salta. Se on mieles­täni hyvä.

Pizza Hawaiji on klassikko! ABC Kontiolahti.

Vuohen­juusto on laktoo­si­tonta, mikä ei ole vuohen­juus­to­pit­soissa suinkaan itses­tään­sel­vyys. Laktoo­sit­to­muus saa testaa­jalta erityismaininnan. 

Näissä pitsoissa hinta­taso on muita paikkoja korkeampi, mutta kuuluuhan hintaan myös salaat­ti­pöytä ja kahvi. Mikäli lompa­kossa on vihreä kortti, ostok­sista saa toki bonusta. Palvelua kuvataan asial­li­seksi, mutta toisaalta asiak­kailta ei käydä erikseen kysymässä esimer­kiksi sitä, miltä pitsat maistuvat.

Pyöreän pitsan ritarit

Paikan sijainti on hyvä ja parkki­tilaa on runsaasti. Nurkalta pääsee näppä­rästi suoraan polulle kohti Kolia. Ja tietysti samalla voi hoitaa kauppa-asiat ja auton tankkauksen. Ikkunan edessä näkyvälle teras­sille silmä kaipaisi pientä maise­mointia, vaikkapa kesäkukkasia. 

Kontio­Lomat

Osoite: Kontio­nie­mentie 26 A

Testi­ryhmän valinnat ja tähdet: Kontio (4,5) ja Fantasia-pitsa (4+): Kinkku, ananas, mozza­rella – muut valit­sivat thaimaa­laisen buffan

Kesäkuun kolea sää saa jälleen tihen­tä­mään askeleita ulkote­rassin kohdalla ja suuntaa­maan sisäti­lojen lämpöön. Louna­sai­kaan Kontio­Lomat paistaa yksit­täisiä pitsoja, joten osa valitsee tarkoi­tuk­sella thaimaa­laisen buffan. 

Pitsoja odotel­lessa testi­ryhmä arvioi paikan ympäristöä ja sijaintia. Miljöö kerää paikoista parhaimmat pisteet, myös sijainti saa plussaa. Merkatut polut kulkevat paikan aivan välit­tö­mässä lähei­syy­dessä, joten tähän voisi kurvata välipit­salle kesken lenkin. Vierei­sessä raken­nuk­sessa sijaitsee Wanhan Mestan Museo, joten siinäkin voisi piipahtaa samalla. 

Voisi myös majoittua, jos ei pitsan jälkeen jaksaisi lähteä enää liikkeelle.

Pitsoja saa louna­sai­kana tovin odotella, mutta maku palkitsee odottajansa.

Tomaat­ti­kas­tike on maukas, muutenkin pitsassa on hyvin makua – ja juustoa.

Nälän­pois­taja! Kontiolomat

Näissä pitsoissa täytteitä on lähes reunaan asti. Palvelu on hyvä, ja yrittäjä kysyy kesken syönnin, miltä pitsat maistuvat. Kontio­Lo­milla on myös A‑oikeudet, joten pitsan kaverina voisi halutes­saan nauttia vaikkapa oluen.

Pizza­posti Lehmo

Osoite: Sormusentie 1

Testi­ryhmän valinnat ja tähdet: Savo (4), Kinkku, ananas ja feta (4+), Fantasia-pitsa (4): tonni­kala, katka­rapu, aurajuusto ja sipuli sekä Marin (4)

Poikkeuk­sel­lisen laaja valikoima. Tämä on ensim­mäinen huomio Pizza­postin tiskillä. Valit­ta­vana on useita erilaisia pitsoja sekä grillian­noksia, rulla­ke­babia ja salaat­teja. Kaikkiaan reilusti yli viisi­kym­mentä annosta. Muuten paikka on ulkoa­sul­taan perin­teinen lähiö­pizzeria, muovi­kukat koris­tavat paikkaa ja televi­siossa pyörii Ostoskanava.

Testi­ryhmä valitsee lounaaksi pitsat, jotka tarjoil­laan pöytään yhtä aikaa. Pitsat ovat suoras­taan kuumia, joten ruoka tarjoil­laan kirjai­mel­li­sesti suoraan uunista lautaselle. 

Majoneesi on hienosti aseteltu pitsan päälle, kuuluu ensim­mäinen kommentti.

Majoneesi on uusi ananas

Ruoka maistuu seuru­eelle hyvin, vaikka porukka on pitsalla neljännen kerran lyhyen ajan sisään.

Todella hyvää, täytteitä on tasai­sesti eikä reuna ole liian paksu, toinen jatkaa.

Vielä jaksaa!

Sää on yhtä kehno kuin aiemmil­lakin syönti­ker­roilla, joten tälläkin kertaa seuru­eella jää terassi testaa­matta. Lähes kaikki saavat pitsaa myös kotiin vietä­väksi, sillä kaikkea ei yksin­ker­tai­sesti jaksa syödä kerralla.

Yhteen­veto

Kontio­lahden pitsa­tar­jonta yllätti laajuu­del­laan ja monipuo­li­suu­del­laan. Jokai­sessa paikassa perus­e­le­mentit olivat kohdil­laan ja vatsa tuli täyteen joka kerta. Sijain­nil­taan ja miljööl­tään pitse­riat erosivat toisis­taan jonkin verran. Pitsaa Kontio­lah­delta saa siis moneen eri makuun ja erilai­seen tilan­tee­seen sopivasti. Menehän sinäkin testaa­maan oma suosikkisi! 

Testi­ryhmän kokoon­pano vaihteli paikasta riippuen: Krista Asikainen, Kristiina Isaksson, Sari Jorma­nainen, Niina Vatanen, Mikko Leinonen ja Jarkko Peiponen.