MAJOITUS

Venejoen Piilo

Elämys­ma­joi­tusta Pohjois-Karjalassa

Venejoen Piilo tarjoaa elämys­ma­joi­tusta keskellä Pohjois-Karjalan korpi­luontoa. Uniikit majoi­tus­mökit ja teltat antavat piilo­paikan arjesta, mahdol­li­suuden nauttia luonnon hiljai­suu­desta omassa rauhassa. 

Vieraile sivus­tolla, Romppa­lantie 4 

Kontio­Lomat

Majoi­tusta, kahvila-ravin­tola ja matkaparkki. 

Kontio­lomat sijaitsee vanhassa Kontio­niemen koulussa, Kontio­lah­della. Vuokrat­tavia huoneis­toja isoille ja pienille ryhmille sekä matka­parkki omalla majoi­tus­vä­li­neellä liikku­ville. Ravin­tola-kahviossa nautit myös maukkaat pitsat. 

Vieraile sivus­tolla

Kontio­nie­mentie 26 A, 80770 Kontiolahti

Hotel Julie

Lähellä Joensuuta Lehmon­har­julla sijait­seva perin­teinen hotelli. Ympärillä on hyvät pyöräi­ly­reitit, patik­ka­maastot ja talvella valaistu hiihtolatu. 

Vieraile sivus­tolla, Valimontie 3

Motelli Kontio

Motelli Kontio sijaitsee 6‑tien varressa. Kontio­lahden palvelut, retkei­ly­reitit ja hiihto­ladut ovat helposti majoit­tujan saavu­tet­ta­vissa. Motellin ravin­tola ja sauna ovat vieraiden käytössä.

Vieraile sivus­tolla, Huolta­montie 8

Wanhan Mestan Majatalo

Wanhan Mestan majatalo sijaitsee Kontion­polun varressa Kontio­nie­messä. Samassa raken­nuk­sessa sijaitsee Wanhan Mestan museo.
Asukkaiden käytössä lisäksi puusauna, kesäkeittiö ja grilli.

Vieraile sivus­tolla, Kontio­nie­mentie 26 b

Ruoka­sali

Perin­ne­tila 1

Perin­ne­tila 2

Päämaja

Vaara Sport

Täyden palvelun harjoit­te­lu­keskus urhei­li­joille, ulkolii­kunnan ystäville ja seuroille Kontio­lah­della. Vaara Sportissa on tarjolla huippu­laa­tuiset valmennus- ja majoi­tus­pal­velut laaduk­kaissa puitteissa. Lisäksi Vaara Sportilta löytyy majoit­tu­jien käyttöön hyvin ilmas­toitu voite­lu­tila. Myös eri liikun­ta­vä­li­neitä on vuokrattavissa. 

Vaara Sportilta löytyy myös vuokrat­tavat kokous­tilat niin suurem­piiin juhliin kuin pienemmän ryhmän kokouksiin:

 • Ruoka­sali
 • Perin­ne­tila 1
 • Perin­ne­tila 2
 • Päämaja

Kontio­lahden sotahis­to­rian perin­ne­tila on avattu Vaara Sportin tiloissa.

Tennis­kenttä 0,5 km päässä entisen varus­kun­ta­sai­raalan alapuo­lella kauniilla paikalla Höytiäisen rannalla. Kentälle voi mennä pelaa­maan aina kun se on vapaa, kentän käyttö on maksutonta. 

Tutustu myös Vaara Cateringin palveluihin. 

Kontio­lahden Avanto­ui­marit Ry:n saunan varaus­kirja ja saunan avain löytyvät Vaara Sportilta, haluat varata privaat­ti­vuoron avanto­uin­ti­sau­nalle. Varaukset Tuija: p. 044 309 8500. 

Kontio­lahden Avanto­ui­ma­reiden yleisö­vuo­rojen aikataulut ja muuta tietoa löytyy täältä.

Vieraile sivus­tolla

Jääkä­rintie 88,
80790 Kontio­lahti

Sirnihtan Hirsi­hu­vilat

Höytiäisen rannalla kuusi eri kokoista tasokasta hirsi­mökkiä. Majoit­tujan käytössä on myös soutuvene. 

Höytiäisen luonto ja upeat maisemat sekä laaduk­kaat ohjel­ma­pal­velut tarjoavat elämyksiä ja mielen­rauhaa vieraille.

Vieraile sivus­tolla, Sirnih­tantie 7

Pohjan tilan Hirsihuvilat

Hirsi­hu­vi­loita ja mökki­ma­joi­tusta kirkas­ve­tisen Höytiäisen rannalla. Lähei­syy­dessä avautuvat syksyisin loistavat sieni- sekä marja­maat ja talvella hyväkun­toiset hiihtoladut.

Vieraile sivus­tolla, Pohjantie 15

Herajärven retkei­ly­keskus Kiviniemi

Kolin kansal­lis­puiston lähei­syy­dessä sijait­seva luonnon­kaunis mökki- ja retkei­ly­ma­joi­tus­kohde, joka toimii Herajärven kierroksen
lähtö- ja risteys­koh­tana. Tarjolla lisäksi ruoka‑, sauna‑, väline­vuo­kraus- ja ohjelmapalveluita.

Vieraile sivus­tolla, Musta­lah­dentie 27

Sampon mökit

Modernia mökki­ma­joi­tusta, luomu­mar­ja­tila sekä oheis­pal­ve­luita vesistön äärellä Lehmossa. Vieraille tarjolla savusauna, palju, kota, laavu, veneitä sekä urheiluhalli.

Vieraile sivus­tolla, Onnelan­tie14-16

Paiholan kyläyh­distys ry:n mökki

Paiholan kyläyh­dis­tyksen mökki sijaitsee Pielis­joen rannalla Paiholan kylässä.

Vieraile sivus­tolla, Kuurnan rantatie 44

Varat­tavat kokous- ja juhlatilat

Ruoka­sali

Perin­ne­tila 1

Perin­ne­tila 2

Päämaja

Vaara Sport

Täyden palvelun harjoit­te­lu­keskus urhei­li­joille, ulkolii­kunnan ystäville ja seuroille Kontio­lah­della. Vaara Sportissa on tarjolla huippu­laa­tuiset valmennus- ja majoi­tus­pal­velut laaduk­kaissa puitteissa. Lisäksi Vaara Sportilta löytyy majoit­tu­jien käyttöön hyvin ilmas­toitu voite­lu­tila. Myös eri liikun­ta­vä­li­neitä on vuokrattavissa. 

Vaara Sportilta löytyy myös vuokrat­tavat kokous­tilat niin suurem­piiin juhliin kuin pienemmän ryhmän kokouksiin:

 • Ruoka­sali
 • Perin­ne­tila 1
 • Perin­ne­tila 2
 • Päämaja

Kontio­lahden sotahis­to­rian perin­ne­tila on avattu Vaara Sportin tiloissa.

Tennis­kenttä 0,5 km päässä entisen varus­kun­ta­sai­raalan alapuo­lella kauniilla paikalla Höytiäisen rannalla. Kentälle voi mennä pelaa­maan aina kun se on vapaa, kentän käyttö on maksutonta. 

Tutustu myös Vaara Cateringin palveluihin. 

Kontio­lahden Avanto­ui­marit Ry:n saunan varaus­kirja ja saunan avain löytyvät Vaara Sportilta, haluat varata privaat­ti­vuoron avanto­uin­ti­sau­nalle. Varaukset Tuija: p. 044 309 8500. 

Kontio­lahden Avanto­ui­ma­reiden yleisö­vuo­rojen aikataulut ja muuta tietoa löytyy täältä.

Vieraile sivus­tolla

Jääkä­rintie 88,
80790 Kontio­lahti

Lautsa

Ranta­sauna Kontio­nie­messä tarjoaa yhdis­telmän upeita löyly­hetkiä ja henkeä­sal­paavia järvi­mai­semia. Maalis­kuusta eteen­päin tarjolla on erilaisia sauna­pa­ket­teja, joista löydät Lautsan lumoa 20 hengelle tilai­suu­teen kuin tilaisuuteen. 

Lautsan takka­huone on täynnä lämpöä. Siellä vieraat kokoon­tuvat yhteen upean pitkän pöydän ääreen luomaan unohtu­mat­tomia hetkiä. Täällä ystävien kanssa jaettu löyly­hetki sulautuu luonnon rauhaan.

Varaukset:
Ville Paloniitty
p. 044 364 8062
[email protected]

Vieraile sivus­tolla
Lautsantie 6, 80790 Kontioranta

Tähti­kallio

Tähti­kal­lion tyylikäs juhla­tila on raken­nettu toisen maail­man­sodan aikai­seen, kallioon louhit­tuun Salpa­linjan tykis­tö­aseman ammus­va­ras­toon.
Pihapii­ristä lähtee myös Planeet­ta­polku tähti­tor­nille, jossa järjes­te­tään pimeään vuoden­ai­kaan tähti­näy­tän­töjä. Tähti­kallio on auki tilauk­sesta
ja palvelee juhlatilana. 

Vieraile sivus­tolla, Tähti­tor­nintie, Jakokoski.

puh. 044 517 9539 (iltaisin ja viikonloppuisin)

Höytiäisen Helmi

Höytiäisen Helmi tarjoaa ympäri­vuo­ti­sesti käyttöön juhla­ti­loja, joiden vuokrauksen yhtey­dessä voi vuokrata myös majoi­tus­tilaa. Hyvä valikoima erilaisia vuokra­vä­li­neitä, esimer­kiksi inkka­ri­ka­noot­teja, sup-lautoja ja vesitrampoliini.

Vieraile sivus­tolla, Riihi­lah­dentie 7

Kotiseu­tu­keskus

Kirkon­kylän keskus­tassa sijait­seva perin­teinen 1800-luvun maalais­talo pihapii­rei­neen vie menneiden aikojen tunnel­miin. Kotiseu­tu­kes­kuk­sessa järjes­tyvät niin kokoukset kuin juhlatkin sekä tilauk­sesta myös maukkaat tarjoilut. Kotiseu­tu­kes­kuk­sessa järjes­te­tään kesäai­kaan konsert­teja ja tapahtumia. 

Vieraile sivus­tolla, Viere­vän­nie­mentie 5, puh. 0400 275 599

Ampuma­hiih­to­keskus

Kontio­lahden ampuma­hiih­tos­ta­dion tarjoaa palvelut myös kokousten järjes­tä­mi­seen. Käytössä on:

 • kokous­ti­loja pienem­mistä 15 henkilön kokous­huo­neesta 260 neliön suurti­laan asti
 • sauna­tilat
 • ravin­to­la­pal­velut
 • sähköiset näytöt / video­tykit & valko­kangas osassa huoneista sekä langaton verkko.

Varaukset ja lisätiedot
[email protected] / 050 563 3480

Vieraile sivus­tolla, Napakym­pintie 24

Kontio­lahden Avantouimarit

Höytiäisen rannalla Kontio­nie­messä sijait­seva sauna on vuokrat­ta­vissa yksityis­käyt­töön yleisten vuorojen ulkopuolella. 

Vieraile sivus­tolla, Järven­las­kuntie 3

Paiholan Maise­ma­sauna

Näe pielis­joen­lai­neet ja vuode­nai­kojen vaihtelut saunanlauteilta! 

Terve­tuloa rentou­tu­maan ja rauhoit­tu­maan Paiholan elämys­sau­naan, jossa on talvisin myös avanto mahdol­li­suus. Varaa sopiva ajankohta sekä maksa kätevästi verkossa ja pääset sauno­maan. Varauksen tehtyäsi sinulla on käytös­säsi sauna­tilat sekä grillausmahdollisuus. 

Niemen­kar­ta­nontie 4, 80850 Paihola

Lue lisää

Paiholan kokous­tilat & palvelut

Inspi­roidu luonnon keskellä! Paiholan Linnasta löytyy kokous­ti­loja jopa 40 hlö:lle. Paiholan Linnan pyörre tarjoaa upeat puitteet kokoustaa muutaman henkilön kesken, kun taas Juhla­sa­liin mahtuu jo isompikin porukka. Tiloista löytyy nykyai­kaiset näytöt ja valkokankaat. 

Niemen­kar­ta­nontie 4, 80850 Paihola

Lue lisää ja varaa!