Tälle sivulle on koottuna Kontio­lahden
nähtä­vyydet, ostos­paikat sekä sauna­maa­ilma.
Tutustu lisää alla.

Nähtä­vyydet

Muistojen Raja
-museo

Muistojen Raja ‑museo on avattu Kontio­rannan Kasarmi 1 ‑raken­nuk­sessa (avajaisia vietet­tiin la 28.10.2023). 

Paikka: Kasarmi 1, Jääkä­rintie 21, Kontioranta

Muistojen Raja museo taltioi Kontio­lahden alueen maanpuo­lustus- ja sotahis­to­riaa. Museo palauttaa alueelle sieltä lähtöisin olevaa esineistöä, tarinoita sekä muistoja monen­lai­sessa muodossa.

Lue lisää Muistojen Raja ‑museosta täältä

Avoinna

Tutustu aukio­loai­koihin ja hintoihin 1.2.2024 alkaen täältä.

Osoite: Kasarmi 1, Jääkä­rintie 21, Kontioranta

Kontio­lahden sotahis­to­rian perin­ne­tila on avattu – terve­tuloa tutustumaan!

Paikka

Kontio­lahden Sotahis­to­rian Perin­ne­tila /
Vaara Sport
Jääkä­rintie 88, Kontio­lahti, Kasarmi 2

Avoinna

1.9.2023–31.5.2024:
Perjantai–sunnuntai klo 12–18

Tilauk­sesta avoinna ryhmille myös muina aikoina, ota yhteyttä Vaara Sportiin:

Tuija Vinkka
p. 044 309 8500
[email protected]

Huomioithan, että tilassa ei ole henkilöä paikalla. Näyttely toimii itsepal­ve­luna ja aulassa on saata­villa esine­luet­te­loita näytte­lyyn tutustumiseksi.

Lisätie­toja: www.perinnetila.fi

Kotiseu­tu­keskus

Kirkon­kylän keskus­tassa sijait­seva perin­teinen 1800-luvun maalais­talo pihapii­rei­neen vie menneiden aikojen tunnel­miin. Kotiseu­tu­kes­kuk­sessa järjes­tyvät niin kokoukset kuin juhlatkin sekä tilauk­sesta myös maukkaat tarjoilut. Kotiseu­tu­kes­kuk­sessa järjes­te­tään kesäai­kaan konsert­teja ja tapahtumia. 

Viere­vän­nie­mentie 5

 Vieraile sivustolla

Kotiseu­tu­museo

Kotiseu­tu­museossa lähde­tään aikamat­kalle. Vanhat työkalut ja esineet kertovat entisai­kojen elämästä Kontio­lah­della. Museo sijaitsee kirkon­kylän keskus­tassa ja toimii vuonna 1871 raken­ne­tussa vilja­ma­ka­sii­nissa. Avoinna vaihte­le­vasti kesäaikana. 

Keskus­katu 34

Tähti­kallio ja tähtitorni

Tähti­kal­lion tyylikäs juhla­tila on raken­nettu toisen maail­man­sodan aikai­seen, kallioon louhit­tuun Salpa­linjan tykis­tö­aseman ammus­va­ras­toon. Pihapii­ristä lähtee myös Planeet­ta­polku tähti­tor­nille, jossa järjes­te­tään pimeään vuoden­ai­kaan tähti­näy­tän­töjä. Tähti­kallio on auki tilauk­sesta ja palvelee juhlatilana. 

Tietoa tähti­näy­tök­sistä Seulaset ry:n sivuilta Vieraile sivus­tolla  

Tähti­tor­nintie, Jakokoski

Vieraile sivus­tolla

Wanhan Mestan Museo

Kontio­nie­messä sijait­se­vassa museossa voi kokea vanhan ajan kyläkaupan tunnelmaa. Ihmetel­tävää riittää ja nostal­giset tuote­pak­kaukset, Pappa-Tunturit sekä tasku­pelit johdat­tavat mennei­siin vuosiin. Museossa nähtä­vänä on myös sota-ajan vaatteita sekä esineistöä. 

Kontio­nie­mentie 26 b

Vieraile sivus­tolla

Alapihan Arboretum

Puula­ji­puis­tossa Jakokos­kella kasvaa 1 400 puuta ja puuvar­tista kasvia. Kesälau­an­taisin puistoon voi istahtaa kahville ja nauttia persoo­nal­lisen aitta­kah­vilan antimista. Kahvi­lasta voi ostaa mukaan itse paistettua ruisleipää. Arbore­tu­milla on mahdol­lista myös yöpyä moder­nissa pikku­huo­neis­tossa, jota vuokra­taan AirBnB:n kautta.

Kallio­vaa­rantie 19

Vieraile sivus­tolla

Hieronta ja kunto­val­mennus Powerfeel

Hieronta ja kunto­val­mennus Power­feelin ja Power­feel-kunto­salin monipuo­li­siin palve­luihin kuuluvat mm.: lihas­huolto, hieronta, kuntout­ta­minen, Neuro­sonic-hoito (autono­mi­seen hermos­toon kohdis­tuva väräh­tely), liikun­taoh­jel­mien laati­minen tai yksilöl­li­sempi räätä­löinti, ruokaoh­jelman laati­minen sekä kokonais­val­tainen urheiluvalmennus.

Hiihdon opetusta ja ryhmä­lii­kuntaa tilauk­sien mukaan, myös useamman henkilön kanta­vien sup-lautojen vuokraus, sisus­tus­suun­nit­te­lu­pal­velu (meart design) tai Mariannen jopa juhla­valla autolla kuskiksi esimer­kiksi häihin.

Palvelut löytyvät Kasarmi 2 ‑raken­nuk­sesta Vaara Sportin tiloista ja www-sivuilta sekä somesta (Facebook, Instagram).

Jääkä­rintie 88, kasarmi 2, 80790 Kontioranta 

Power­feel:
Vieraile sivus­tolla
FacebookInsta­gram

VireGym Lehmo

VireGym on helmi­kuussa 2024 Lehmon Liike­ta­loon avautuva uusi kuntosali.

  • Salin avajaisia viete­tään helmi­kuussa 2024
  • Sali on 120 m² kokoinen ja sisältää monipuo­li­sesti paino­pak­ka­lait­teita ja vapaita painoja
  • Salille on saata­villa jatkuvia asiak­kuuksia, sekä sarja- että kausilippuja
  • Salin yhtey­dessä toimii myös personal trainer ja kunto-ohjauspalvelut 
  • Kunto­salin yrittäjä on Laura Natunen
  • Natunen muutti Kontio­lah­delle vuonna 2016 ja on toiminut Joensuussa personal trainerina
  • Natunen on ollut liikunta-alan yrittä­jänä vuodesta 2012 lähtien ja omistaa liikun­ta­kes­kuksen Savonlinnassa

Sormusentie 1, 80710 Kontiolahti

Vieraile sivus­tolla (netti­sivut aukeavat tammi­kuun 2024 aikana)
Facebook

Ostokset

Käsityö­myy­mälä Tiuhta

Käsityö­myy­mälä Tiuhta myy paikal­listen käsityö­läisten tuotteita Kontio­lahden kirkon­ky­lällä. Myynnissä käsitöitä, koriste-esineitä, koruja ja neuleita.

Keskus­katu 21   

Vieraile sivus­tolla

Savipaja Tuliais-Tupa Ky

Savipaja Tuliais-Tupa myy käsityönä valmis­tet­tuja koriste- ja käyttö­ke­ra­miik­ka­tuot­teita. Pajan erikoi­suu­tena on pitsikeramiikka. 

Kumputie 3     

Vieraile sivustolla

Sauna­maa­ilma

Esitte­lemme tällä sivus­tolla Kontio­lahden saunoja. Meille sauna­kult­tuuri on osa elämää ja arkea, mutta sauna voi olla myös eksoot­tinen kokemus. Sauna ja sen virkis­tävät vaiku­tukset on helppo kytkeä lisään­ty­vään hyvin­voin­ti­mat­kai­luun. Erilaiset sauna­hoidot ja myös palju ja avanto ovat hyvin­voin­ti­mat­kai­li­jalle tärkeitä element­tejä. Sauna pitää olla helposti varat­ta­vissa ja saavutettavissa.

Löydä oma lempisaunasi!

Kontio­lahden Avantouimarit

Kontio­lahden Avanto­ui­marit ry:n sauna Höytiäisen rannalla on kokemisen arvoinen paikka. Saunassa voi käydä yleisillä vuoroilla tiistaisin klo 16–20, torstaisin klo 17–20 ja lauan­taisin klo 15–20.
Käynti­maksu yleisillä vuoroilla on 5 e ja suihku­maksu 2 e.

Saunaa voi vuokrata myös yksityis­käyt­töön, yleisten vuorojen ulkopuo­lella.
Varaus­kirja löytyy Vaara Sportilta www.vaarasport.fi, puh. 044 309 8500

Lisätie­toja Kontio­lahden avanto­ui­ma­reista löytyy täältä:

Vieraile sivus­tolla, Järven­las­kuntie 3

Paiholan Maise­ma­sauna

Maise­ma­sauna Paiho­lassa on nimensä veroinen sauna Pielis­joen upeissa maise­missa. Sauna on varat­ta­vissa joka päivä klo 8.00–22.00. Saunassa on yhteinen pukuhuone, WC, sauna ja suihku. 

Maksat varauksen kätevästi verkossa ja hinnat ovat 50 e/1h, 75 e/2 h ha 100 e/3 h.
Suositut yleisö­vuorot tiistaisin 30.4.2024 saakka.
Naisten vuoro klo 17.00–18.30 ja miesten vuoro klo 18.30–20.00.
Hinta aikuiset 6 €/hlö, lapset 3 €/hlö
Maksu kätevästi Mobile­payn kautta numeroon: 33142

Niemen­kar­ta­nontie 4, 80850 Paihola

Vieraile sivus­tolla

Tähti­kallio

Jakokosken kyläyh­dis­tyksen kylätalon, Tähti­kal­lion juhla- ja kokoon­tu­mis­tilan yhtey­dessä sijaitsee Tähti­kal­lion holvi­sauna. Sauna tarjoaa pehmeät löylyt kuudelle kylpi­jälle kerral­laan. Löyly­huo­neen lisäksi tilassa on pesu- ja pukuhuone. Halutes­saan pihaan voi tuoda paljun sauna­ko­ke­musta täyden­tä­mään tai jatkaa iltaa Tähti­kal­liolla vaikkapa takka­tulen ääressä. Saunaa on mahdol­lista vuokrata Tähti­kal­lion vuokrauksen yhtey­dessä, yhteys­tiedot löytyvät Jakokosken kyläyh­dis­tyksen sivuilta.

Vieraile sivus­tolla, Tähti­tor­nintie, Jakokoski.

puh. 044 517 9539 (iltaisin ja viikonloppuisin)

Höytiäisen Helmi

Helmessä pääset viettä­mään ihastut­tavia saunomis- ja uinti­päiviä mahta­vien järvi­mai­se­mien äärellä Höytiäisen rannalla.

Löylyn jälkeen voit astella pulah­ta­maan järven raikkai­siin aaltoihin tai paljun lempeään lämpöön. Saunan jälkeen voit istahtaa nautti­maan olosta saunan aurin­koi­selle terassille.

Vieraile sivus­tolla, Riihi­lah­dentie 7

Kotiseu­tu­keskus

Kotiseu­tu­kes­kuksen sauna on oival­linen lisä kokouk­siin, virkis­tys­ti­lai­suuk­siin ja ihan vain saunae­lä­myk­seen! Sauno­maan sopii mukavasti 8–12 hengen porukka, halutes­sanne järjes­tämme iltapalaa tai illal­lista tuvan kammarissa.

Kotiseu­tu­kes­kuksen pihapiirin sauna on hirsi­ra­kennus, mikä on raken­nettu Jakokosken Uilossa sijain­neen saunan mallin mukai­sesti. Histo­rial­lisen saunan lämmit­tä­minen vie useita tunteja, mutta kunnolla kuumet­tuaan lämpöä riittää aamuun asti. Lauteilla istutaan korkealla, kaataen löyly­vettä kiukaalle vesikourua pitkin.

Varaukset ja tiedus­telut:
0400 275 599 / Kontio­lahti-seura
@kontiolahtiseura

Terve­tuloa löylyyn!

Vieraile sivus­tolla, Viere­vän­nie­mentie 5

Sampon Mökit, savusauna

Sampon Mökkien savusauna soveltuu hyvin niin pienille kuin hieman isommille ryhmille, sillä lauteille mahtuu yhtäai­kai­sesti 10 saunojaa.
Sauna­vuo­kraan sisäl­tyvät pyyhkeet.

Savusaunan välit­tö­mästä lähei­syy­destä löytyy myös kota, jossa voit käydä saunan yhtey­dessä valmis­ta­massa ruokaa, tai muuten vain istus­kella tulen ääressä.

Terve­tuloa nautti­maan savusaunan pehmeistä löylyistä!

Savusaunan voit varata puheli­mitse tai mökki­va­rauksen yhteydessä.

Puh. 044 500 5673
[email protected]

Vieraile sivus­tolla

Venejoen Piilo

Sauno kuin suomalainen!

Kuinka sauna lämmi­te­tään? Milloin se on sopivan kuuma? Kuinka sauno­taan ja vilvoi­tel­laan? Venejoen Piilo tarjoaa opastuksen ja elämyksen saunomisesta!

Ohjel­massa puiden pilkko­minen ja haku, vesien kanto joesta tai avannosta, saunan sytyt­tä­minen ja sauno­misen tavat, oma sauna­rauha, virvoit­telu ja virvok­keet sauno­misen jälkeen. Sesongin mukaan myös vihtojen teko. Saunaillan aikana vieraille tarjo­taan oma rauha nauttia sauno­mi­sesta. Suoma­laiset saunovat alasti, mutta halutes­sasi voit ottaa oman uimapuvun mukaan.

Saunan yhtey­dessä on mahdol­li­suus kastautua joessa, mutta siinä ei voi varsi­nai­sesti uida. Kesällä vesi on usein matalalla.

Vieraile sivus­tolla, Romppa­lantie 4, Kontiolahti

Alapihan Arboretum

Vietä tunnel­mal­linen saunailta Alapihan Arbore­tu­missa. Ilta sisältää esitte­ly­kier­roksen Arbore­tu­missa, lempeät löylyt vieras­majan puuläm­mit­tei­sessä saunassa ja saunaeväät. 

Saata­villa touko-syyskuu. 

Vieraile sivus­tolla

Kallio­vaa­rantie 19

Nevalan Luonto­tila

Nevalan luonto­tilan hoito­sau­nassa tarjolla juurevia sauna­hoi­toja paikal­listen yrttien voimalla. Perin­ne­sau­not­taja Sonja Linnala järjestää erilaisia vuoden­kierron sauno­tuksia, ryhmä­sau­no­tuksia sekä yksilö­hoi­toja joissa huokuu hirsi­saunan rauha, tuoksuvat lähiluonnon yrtit ja sointuvat lempeät saunalaulut.

Vieraile sivus­tolla, Heranie­mentie 69, Kontiolahti

Retki­sauna Kiviniemessä

Ilmainen sauna retkei­li­jöille Herajärven maise­missa, Kolin­polun varrella. Saunan lähei­syy­dessä on puukatos ja nuotio­paikka. Vesi pitää kantaa järvestä. Puita on, mutta niitä pitää osata pieniä — ei ole tehty valmiiksi kiukaa­seen sopivia aina.
Koordi­naatit. DD. 62.989852, 29.918617.

Vieraile sivus­tolla
Kiviniemen tila, Musta­lah­dentie 27, 81160 Kontiolahti

Kiviniemen sauna

Terve­tuloa nautti­maan perin­tei­sestä saunae­lä­myk­sestä Kiviniemen puuläm­mit­tei­sessä saunassa! Kiviniemen saunassa pääset kokemaan aidon suoma­laisen sauna­kult­tuurin lumon, pehmeät löylyt ja rentout­tavan tunnelman. Kiviniemen saunan rauhal­li­sessa ympäris­tössä voit rentoutua ja nauttia löylyjen lämmöstä ystävien tai perheen kanssa. Tule kokemaan perin­teisen sauno­misen iloja ja virkistäytymään!

Voit varata aitta­seu­ru­eel­lesi vuoron puuläm­mit­tei­seen saunaan verkko­kau­pasta.

Saunan lauteilla on tilaa noin kymme­nelle hengelle kerral­laan. Sauna sijaitsee keskei­sellä paikalla Kiviniemen majoi­tusait­tojen ja juhla­na­vetan vieressä. 

Jos puoles­taan etsit saunaa muulle ryhmälle kuin aitta­seu­ru­eelle, olethan yhtey­dessä: 
[email protected] tai 
+358 50 563 3480.

Vieraile sivus­tolla
Kiviniemen tila, Musta­lah­dentie 27, 81160 Kontiolahti

Motelli Kontio

Sauna – Emokontio
Leppeä­löy­lyinen saunamme ei jätä ketään kylmäksi. Pukuhuo­neessa on tilaa vaikka väkeä olisi enemmänkin ja mukavalla teras­silla voi vilvoi­tella löylyjen välissä, vaikka sitten virvok­keita nautiskellen.

Saunan voit halutes­sasi tilata myös yksityiskäyttöön! 

Vieraile sivus­tolla,
Huolta­montie 8, Kontiolahti

Lautsa

Ranta­sauna Kontio­nie­messä tarjoaa yhdis­telmän upeita löyly­hetkiä ja henkeä­sal­paavia järvi­mai­semia. Maalis­kuusta eteen­päin tarjolla on erilaisia sauna­pa­ket­teja, joista löydät Lautsan lumoa 20 hengelle tilai­suu­teen kuin tilaisuuteen. 

Lautsan takka­huone on täynnä lämpöä. Siellä vieraat kokoon­tuvat yhteen upean pitkän pöydän ääreen luomaan unohtu­mat­tomia hetkiä. Täällä ystävien kanssa jaettu löyly­hetki sulautuu luonnon rauhaan.

Varaukset:
Ville Paloniitty
p. 044 364 8062
[email protected]

Vieraile sivus­tolla
Lautsantie 6, 80790 Kontioranta

Wanhan Mestan Majatalo

Wanhan Mestan majatalo sijaitsee Kontion­polun varressa Kontioniemessä. 

Wanhan Mestan puuläm­mit­tei­sessä saunassa riittää tilaa jopa neljäl­le­toista hengelle. Tiloissa ei ole käytet­tä­vissä suihkua – vesi lämpenee padassa ja pesey­ty­mi­seen on käytössä pesuvadit.

Saunaa on mahdol­lista vuokrata erilai­silla palve­luilla ja sisäl­löillä sekä majoit­tu­misen yhtey­dessä. Saunan lämmit­tä­minen on vuokra­laisen vastuulla. Lisähin­taan on mahdol­lista saapua myös valmiiksi lämmi­tet­tyyn saunaan sekä vuokrata pyyhkeet paikanpäältä.

Vieraile sivus­tolla,
Kontio­nie­mentie 26 b

Höytiäisen vanhat kalasaunat

Kontio­lahden erikoi­suu­tena ovat Höytiäisen saarilla sijait­sevat vanhat kalasaunat. Ne tarjoavat vesillä retkei­li­jälle histo­riaa huokuvan eväs- tai yöpymis­paikan. Osassa kohteista on myös perin­teinen sauna.

Saunal­liset kalasaunat: 

  • Laita­saari: Saaren pohjois­kär­jessä. Tuotu Sikosaa­resta vuonna 2004 jäitä pitkin. Tupa, sauna, käymälä ja poltto­puu­lii­teri. Avaimet PR-Aitta
  • Jussin­luoto: Saaren etelä­päässä. Erillinen sauna. Avaimet PR-Aitta
  • Jere: Lounaisen hiekka­rannan äärellä. Tuotu 1970-luvun lopulla Kontio­nie­mestä. Tupa, erillinen sauna, käymälä, keitto­katos ja poltto­puu­katos. Ei varausta.

Kalasau­noista Jussin­luoto ja Laita­saari ovat ns. varaus­kämppiä, joiden avaimet ovat varat­ta­vissa PR-Aitassa Kontio­lah­della. Avain­maksu 5 euroa. Kalasaunan voi varata enintään kahdeksi peräk­käi­seksi yöksi. 

PR-Aitta Oy
Pyyti­vaa­rantie 62, 81100 Kontio­lahti
puh. 010 321 3430
[email protected]

Lisätie­toja: https://hoytiainen.fi/