Play Kontio­lahti – Pohjois-Karjala pienoiskoossa

Kontio­lahti on aito ja elinvoi­mainen matkai­lu­kohde Pohjois-Karja­lassa. Kontio­lahti tarjoaa
itäsuo­ma­laisen luonnon ja kulttuurin parhaat puolet helposti saavu­tet­ta­vassa ja elämyk­sel­li­sessä paketissa.

Kontio­lah­della voi liikkua ja seikkailla huikeissa luonto­mai­se­missa ja kokea aitoja kohtaa­misia paikal­listen kanssa.
Hyvät ja toimivat yhteydet mahdol­lis­tavat maail­man­kan­sa­lai­suuden myös metsän keskellä.
Kontio­lahti kannustaa ekolo­gi­seen ja vastuul­li­seen matkailuun.

Kontio­lah­delta pääset kätevästi ihaile­maan kansal­lis­mai­se­miamme Kolille
sekä suuntaat tapah­tu­mien ytimeen Joensuuhun.

Puuhaa perheille
Aktiiviset aikuiset
Ekoturismin edelläkävijä

Play Kontio­lahti –
kestävää ja vieraan­va­raista matkailua

Tutustu Kontio­lahden alueen matkailun kehitys­suun­ni­tel­miin ja matkai­lustra­te­giaan tästä.


Video: Valloita Kontio­lahti pyörän selässä kiitäen!


Video: Majoi­tusta ja maalais­tun­nelmaa Kolin kupeessa


Video: Onnen­hetkiä metsien huminassa — Luonnon­rauhaa yksin tai ohjatusti


Video: Frisbee­golfin viehä­tystä Kontio­lahden kauniissa maisemissa


Video: Kontio­lahden upeat maisemat, hyvin hoidetut hiihto­ladut sekä myös stadionin olosuh­teet tarjoavat monipuo­liset hiihto­mah­dol­li­suudet niin kuntoi­li­joille kuin kilpaurheilijoillekin.


Video: Kontio­lahden puhdas luonto, vesistö sekä monipuo­liset kohteet kätket­tyine helmi­neen kutsuvat kokei­le­maan melontaa niin omatoi­mi­sille kuin ohjatuille retkillekin.


Video: Mootto­ri­kelk­kailun lomassa on ihana nauttia Kontio­lahden upeasta luonnosta monipuo­li­sine reittimahdollisuuksineen. 


Video: Suunnistus on monipuo­linen harrastus. Suunnis­taessa pääsee nautti­maan Kontio­lahden luonnosta niin metsässä, veden äärellä kuin harjujen päälläkin.


Video: Kontio­lah­della on useita lapsiys­tä­väl­lisiä kirkas­ve­tisiä uimaran­toja, joissa pääsee nautti­maan retki­tun­nel­masta uinnin lomassa.


Video: Kontio­lahden upea luonto tarjoaa monipuo­lista tekemistä ja liikunnan riemua

Piirretty kuvitteellinen kartta Kontiolahden alueesta.

Play Kontio­lahti – kestävää ja vieraan­va­raista matkailua

Play Kontio­lahti on liikettä, seikkailua ja leikkiä. Se kutsuu matkai­lijan unohtu­mat­to­miin maise­miin
ja tärkeiden arvojen äärelle. Yhdessä olo, terveel­linen luonto­lii­kunta ja kohtaa­miset paikal­listen ihmisten
kanssa luovat elämyksen, joka kantaa pitkään.

seikkailu-image
nature-image
activity-image
ekologikuus-image

Kaikki Pohjois-Karjalan kohteet netissä!

visit karelia logo

www.visitkarelia.fi

PLAY Kontio­lahti ‑matkai­lusi­vustoa on kehitetty seuraa­vien hankkeiden avulla:

Matkailun Parhaaksi ‑hanke


Kontio­lahden matkai­lue­ko­sys­teemin kansainvälistymishanke