Play Kontio­lahti – Kätketyt aarteet

Liiku ja nauti aktivi­tee­teista tai rentoudu hiljai­sessa maise­massa. Kontio­lahden monipuo­li­sissa
maastoissa onnis­tuvat maasto­pyö­räily, hiihto,patikointi, uinti, suunnistus, ratsastus, ekoaseam­munta,
golf ja melonta. Liikku­minen virkistää kehon ja rauhoittaa mielen.

Luonnon keskellä kiireet unohtuvat. Ulkoi­lu­rei­teille on helppo löytää keskus­tasta ja metsä­mai­se­maan
kaipaa­ville löytyy myös koske­ma­tonta korpea.

Pienten kylien persoo­nal­liset tapah­tumat, kulina­ris­tiset nautinnot ja aidot kohtaa­miset
ovat Kontio­lahden erikoi­suuksia ja aarteita.