Ekoturismin edelläkävijä

Play Kontiolahti – vastuunottoa omasta ympäristöstä.

Kontiolahti on luontomatkailukohde, jonne pääsee helposti myös pyörällä, bussilla tai kävellen.
Pohjoiskarjalaisten luontosuhde, luonnon vastuullinen hyödyntäminen ja kunnioittaminen ovat
merkittäviä arvoja, jotka huomioidaan myös paikallisten matkailuyritysten tarjoamissa palveluissa. 

Kontiolahdella luonnon monimuotoisuutta vaalitaan monin tavoin. Kuurnan vesivoimalaitoksen alueella
suojellaan järvilohta kutualueita kunnostamalla. Alueelle avataan Laurinvirran luontopolku, jossa järvilohen
elämään pääse tutustumaan tarkemmin.

Linnunsuon entisen turvesuon ennallistaminen ja hiilidioksidipäästöjen minimointi on jopa
kansainvälisestikin tunnettu hanke. Höytiäisen upeisiin rantamaisemiin on suunnitteilla
ekologinen vapaa-ajankeskus Arctic Blue Resort.