Kontiolahden Kotiseutukeskus, kivinavetta, juhlatila

Kontio­lahden kulttuu­ri­kesä Kotiseutukeskuksessa

Kontio­lahden kirkon­ky­lällä keskei­sellä paikalla sijait­seva Kotiseu­tu­keskus on kulttuu­ri­toi­minnan keskit­tymä. Kesäai­kana juhla­ti­lana toimiva 1800-luvun pihapiiri on avoinna kävijöille ja matkai­li­joille erilai­sissa tilai­suuk­sissa. Teema­päiviä on lukuisia, kuten esimer­kiksi 7. heinä­kuuta vietet­tävä Runon ja Suven päivä, jolloin Kotiseu­tu­kes­kuksen ohjel­mis­toon kuuluu esimer­kiksi runon­lausuntaa. Kesä-heinä­kuussa arkipäi­visin on lisäksi avoimet ovet, jolloin vanhan pihapiirin miljöö­seen pääsee tutus­tu­maan omatoi­mi­sesti. Jo vuosien ajan alueella on kunnan kulttuu­ri­toimen puolesta järjes­tetty Navet­ta­kon­sertti ‑nimistä kesäistä musiik­ki­ta­pah­tumaa. Tässä blogissa tutus­tumme kesän 2022 musiikkitarjontaan.

Paikal­lis­väriä kulttuurikesään

Kontio­lahden kulttuu­ri­kesä Navet­ta­kon­sert­tien merkeissä alkoi heti kesäkuun alussa, kun pohjois­kar­ja­laiset kansan­muusikot Liisa Matveinen ja Tellu Turkka esittivät uuden IRO-teoksensa yli 70 hengen yleisölle. Kulttuu­ri­pal­ve­luiden järjes­tä­mässä kesän toisessa navet­ta­kon­ser­tissa kesäkuun puoli­vä­lissä esitet­tiin tarinoita ja musiikkia itäsuo­ma­laisen romani­kult­tuurin juurilta. Esiin­ty­mässä olivat nurmes­läh­töinen Pertti Palm ja lehmo­lainen romani­musii­kin­tut­kija Kai Åberg. Kesä sai siis mahtavan startin taita­vien muusi­koiden esiin­tyessä Kotiseu­tu­kes­kuksen vanhassa navetassa!

Paikal­lista väriä tapah­tu­massa on nähty myös edellis­vuo­sina. Esimer­kiksi vuoden 2021 konser­teissa esiin­tyivät muun muassa kuplet­ti­lau­laja Ilja Teppo duo sekä kontio­lah­te­lainen pop-rock-yhtye Ardes.

Kontiolahden Kotiseutukeskus, kivinavetta, kuovi
Kotiseu­tu­kes­kuksen palaneen kivina­vetan tilalle kunnos­tettu kokous-ja juhla­tila palvelee Navet­ta­kon­sert­tien näyttämönä. 

Mathias Sandberg Trio

Kesän kolmas Navet­ta­kon­sertti järjes­tet­tiin kesäkuun viimei­senä keski­viik­kona. Lähes täysi salil­linen yleisöä pääsi nautti­maan vaasa­laisen jazz-blues-yhtye Mathias Sandberg Trion taidok­kaasta soitan­nasta kokonaisen tunnin ajan. Yli 30 paikka­kunnan kiertu­eella olevan yhtyeen piipahdus Kontio­lah­della sai yleisöltä suuren suosion.

Mathias Sandbergin soittama sähkö­ki­tara, Zacha­rias Holmkvistin taitama kontra­basso ja Stefan Brokvistin rummut johdat­te­livat kuunte­lijat jazzin kiehto­vaan maail­maan. Kappa­leita tunnin aikana ehdit­tiin kuule­maan noin kymmenen, joista osa oli yhtyeen uudelta The Doctor ‑levyltä poimit­tuja. Cover-kappa­lei­takin kuultiin, muun muassa todella taidokas versio instru­men­taa­li­versio Hyvää synty­mä­päivää ‑kappa­leen melodiasta, jonka on jo 1800-luvun lopussa sävel­tä­neet Patty ja Mildred J. Hill julkai­sus­saan Good Morning to All.

Mathias Sandberg Trio konsertoi Kontiolahden Kotiseutukeskuksessa kesäkuussa 2022.
Mathias Sandberg Trio konsertoi Kontio­lahden Kotiseu­tu­kes­kuk­sessa kesäkuussa 2022. Kuva: Jarkko Peiponen / Kontion­loikka Oy. 

Tulevaa ohjelmaa

Marko Sillanpää ja Uusi Aamu esiintyy Navet­ta­kon­ser­tissa heinä­kuun puoli­vä­lissä. Yhdessä vaimonsa Heli Sillan­pään kanssa perus­tettu Uusi Aamu on ollut toimin­nassa vuodesta 2014 saakka. Yhtyeen muita jäseniä ovat lauluja Markon ja haita­risti / pianisti Helin lisäksi yhtyeessä soittavat Katariina Kotila (rummut) ja Sanna-Mari Savolainen (basso). Marko itse huolehtii laulusta ja akusti­sesta kitarasta. Anssi Kirkinen toisena kitaris­tina soittaa akustista ja sähkökitaraa.

Marko Sillanpää ja Uusi Aamu bändin promo­ku­vassa. Kuva: Levy-yhtiö. 

Teatteri Saaga esityk­sel­lään Sekasoin­tuja on vuorossa heinä­kuun loppu­puo­lella. Monolo­gie­sitys kertoo runoi­lija L. Onervan dramaat­tisen kasvu­ta­rinan, jota varjosti jatkuva kamppailu lapsuuden traumojen, yhteisön odotusten ja itsenäis­ty­mis­pai­neiden taakka. Esityk­sessä kuullaan myös Onervan runoja hänen ensim­mäi­sestä, 22-vuoti­aana kirjoit­ta­masta runoko­koel­masta Sekasoin­tuja, sekä runoihin sävel­let­tyjä lauluja. Onervan roolissa nähdään sopraano Lotta Aakko ja musii­kista vastaa kitaristi Jaakko Rosnell. Esityksen on käsikir­joit­tanut ja ohjannut Niina Aho.

Kaikkiin Navet­ta­kon­sert­teihin on vapaa pääsy, joten suosit­telen nautti­maan Kontio­lahden kulttuu­ri­ke­sästä! Tulevien konsert­tien ajankohdat ja muuta ohjelmaa lomal­lesi löydät Pohjois-Karjalan tapah­tu­ma­ka­len­te­rista.