Venejoella Piilossa

Olen tänään vierai­lulla Venejoen Piilossa. Mikä on piilo, miksi yleensä haluamme mennä piiloon? Piilossa saamme olla näkymät­tö­missä, rauhassa, syrjässä maailman melskeeltä. Rauhoi­tumme omien ajatus­temme kanssa. Ehkä juuri siitä on myös Venejoen Piilon nimessä kysymys.

Venejoki virtaa rauhal­li­sena. Kuva: Mikko Leinonen

Venejoki, joki joka virtaa Kontio­lahden pohjois-osassa, laskee Höytiäi­seen, suomen 15. suurim­paan järveen. Joilla on ollut suuri merkitys ihmisille aikojen saatossa. Jokia pitkin on kuljettu, uitettu puita, käytetty virtaavaa vettä energian­läh­teenä. Myös Venejoelle on pysty­tetty mylly, jolla on jauhettu viljat koko kylälle ja laajem­minkin. Muutimme tänne puoli­soni sukuti­lalle, koska ihastuimme paikkaan, yrittäjä Terhi Holopainen esittelee myllyä ja sen histo­riaa: ‑Paikka on ollut valtion tulli­mylly, johon on tultu jauha­maan Polvi­jär­veltä saakka, kertoo Holopainen. ‑Mylly on ollut tilalla käytössä ja sähkötkin siitä on saatu useam­paan taloon.

Majoi­tusta ja matkailuelämyksiä

Venejoen Piilo tarjoaa majoi­tusta ja matkai­lue­lä­myksiä luonnon lähellä Kontio­lahden pohjois­osassa Kolin lähei­syy­dessä. Majoi­tusta on tällä hetkellä kaksi pienempää mökkiä, yksi isompi mökki joen rannassa ja yksi glamping-teltta. Glamping-telttailu tarkoittaa majoit­tu­mista tilavassa teltassa, jossa on sängyt ja sopivasti tilaa. Yleensä glamping teltta on sisus­tettu ja teltta voi olla pysyvästi yhdessä paikassa. Lisää mökkejä on valmis­tu­massa rauhal­li­selle majoi­tusa­lu­eelle luonnon keskelle. Yksi yhteis­käyt­tö­tila ja sauna ovat majoit­tu­jien käytössä. Mökkialue on autoton, mutta autolla pääsee parkki­pai­kalle perille kätevästi Romppa­lan­tien kautta.

Naava-mökin majoi­tus­tilaa. Kuva: Mikko Leinonen 

Perin­ne­ra­ken­ta­mista — puuta ja kiveä

Naava, Kuohu, Loimu ja Päre. Nimet kertovat paikan luonnon­lä­hei­syy­destä ja synnyt­tävät mieli­kuvan puhtaasta vedestä, lämmöstä ja raikkaasta syysmetsän tuoksusta. Piilon majoi­tus­koh­teissa on raken­nus­ma­te­ri­aa­lina käytetty puuta ja perin­ne­ra­ken­ta­minen näkyy ja antaa paikalle omanlaa­tuisen leiman ja tunnelman. Mökeissä seinät on tehty perin­ne­lau­doi­tuk­sella, päreillä, tai kuten yhteis­käyt­tö­ti­lassa paanuilla. ‑Tämän tilan ulkoseinät ovat Kaustisen kirkon paanu­katon paanuja, jotka on tervattu, kertoo yrittäjä Terhi Holopainen.

Majoi­tusa­lueen yhteis­käyt­tö­tilan seinät on vuorattu terva­tuilla paanuilla. Kuva: Mikko Leinonen 
Luonnon­ki­vistä koris­teltu alue. Kuva: Mikko Leinonen 

Pitkos­puita pitkin perille

Naava mökille puoles­taan pääse perille pitkin lyhyitä pitkos­puita. Mökin sängyn­vie­reinen seinä on melkein kokonaan yhtä ikkunaa, josta näkymä on luonnon­nii­tylle ja metsään. Luonnon­ki­villä koris­tel­lulla pihalla voi vaikka istus­kella katse­le­massa tähti­tai­vasta. Venejoen rauhassa valosaaste ei haittaa myöskään revon­tu­lien tarkkailua. Yksi mökki, nimel­tään Kuohu sijaitsee erillään Piilon majoi­tus­ky­lästä Venejoen rannalla. Kuohussa voi rentoutua kuunnellen kosken kohinaa ja saunoen mökin omassa saunassa.

Naava-mökille kävel­lään pitkos­puita pitkin. Kuva: Mikko Leinonen 
Perin­tei­sessä suoma­lai­sessa saunassa saa hyvät löylyt. Kuva: Mikko Leinonen

Piilon majoi­tuksen voi varata Airbnb:n tai Booking.com:n kautta. Venejoenpiilo.com ‑kotisi­vuilta voi myös varata muut oheis­pal­velut, sauna­vuoron tai vaikka Piilon toimit­taman eväspa­ketin patikointiretkelle.

Venejoen Piilon kotisivut: www.venejoenpiilo.com

Katso varauksia AirBnB:n ‑sivuilta: Varaa majoitus Air BnB ‑palve­lussa

Katso varauksia Booking.com ‑sivuilta: Varaa majoitus Booking.com ‑palve­lussa