• Hiihto­lo­malla ulos ja lantio kohti Kontiolahtea!

    Onko hiihto­lo­malle jo tekemistä? Kontio­lahti Outdoor tarjoaa ohjel­ma­pal­ve­luja ympäri vuoden. Ladulla toiminta alkaa jo lokakuussa, kun jäähdy­tetty latu avataan käyttöön. Kontio­lahti Outdoor tarjoaa myös kokous- ja ohjel­ma­pal­ve­luja, joita voivat hyödyntää yritys- ja muut ryhmät. Tarjolla on monipuo­lista väline­vuo­krausta talvi- ja kesälii­kun­taan. Ensi kertaa tänä talvena Kontio­lahti Outdoor on ottanut ohjel­mis­toon hiihto­lo­ma­vii­koille ohjat­tuja fatbike- ja lumiken­kä­retkiä…


  • Perin­ne­hiihtoa umpihangessa

    Pohjois-Karjalan alueella ja laajem­minkin toimiva Karu Survival järjestää monen­moista nähtävää ja koettavaa. Talviai­kaan on muun muassa opastet­tuja lumiken­kä­retkiä, umpihan­ki­hiihdon tekniik­ka­kurs­seja, päivä­retkiä ja pidempiä hiihto­vael­luksia. Kesällä kokkail­laan nuotion äärellä tai melotaan kanoo­teilla. Yritys järjestää toimintaa viikko-ohjel­mina tai ryhmille tilauk­sesta. Kävimme tutus­tu­massa Kontio­lah­della pidet­tyyn umpihan­ki­hiih­to­ret­keen tammi­kuussa 2020. Liikunnan riemua pakkaspäivänä Kokoon­numme Lehmossa S‑Marketin pihalle kuulaana pakka­saa­muna. Aurinko…


  • Matkailun uusi brändi on julkaistu!

    Uusi matkai­lusi­vusto Play Kontio­lahti kokoaa matkai­li­jalle alueen kohteet, retkei­ly­reitit ja liikun­ta­paikat. Sivusto toimii näyteik­ku­nana myös kuntalaisille. Kontio­lahden kunnan matkai­lusi­vusto on päivi­tetty. Tai itse asiassa päivitys on väärä sana kuvaa­maan tätä laajaa kehitys­työtä. Marras­kuun lopussa osoit­teessa www.playkontiolahti.fi julkaistu sivusto kokoaa laajasti yhteen kaikki kunnan alueen matkai­lu­koh­teet, lukuisat toimialan yritykset, monipuo­liset retkei­ly­reitit ja liikun­ta­paikat. Sivusto on koottu…