Puuhaa perheille

Play Kontio­lahti – perheiden suosikki

Kontio­lah­delta löydät hienoja hiekka­ran­toja, luonto­seik­kai­luja retkei­ly­koh­teissa ja vaikut­tavia
elämyksiä pienille sekä isoille. Puhdas luonto ja aito elämän­meno houkut­te­levat
perheet harras­ta­maan yhdessä.

Tekemistä ja nähtävää

Uimarannat

Kontio­lah­della on useita luonnon­kau­niita uimaran­toja, jotka sopivat hyvin lapsi­per­heiden kesäpäivän viettoon. Hiekka­ranta houkut­telee pikni­kille ja matalassa ranta­ve­dessä voi iloita vesilei­keistä. Varaa mukaan uikkarit sekä eväskori ja suunnista vaikkapa Valkea­lam­melle tai Aitto­lam­melle. Höytiäisen rannalta löytyvät muun muassa Hirvi­särkkä ja Vierevänniemi. 

Valkea­lampi

Aitto­lampi

Hirvi­särkkä

Viere­vän­niemi

Retkeily

Lehmon­harjun, Kontion­pol­kujen ja Lykyn­lammen maastoissa kulkee mukavia retkei­ly­reit­tejä kaike­ni­käi­sille seikkai­li­joille. Vesien ja metsien maise­missa voi viettää aktii­visen retki­päivän ja pysähtyä laavulle makkaranpaistoon. 

Lehmon­harju

Kontion­polut

Lykyn­lampi

Meriros­vo­ris­teily

Musta lippu liehu­maan ja aarre­jah­tiin! Kapteeni Kinahmo toivottaa terve­tul­leeksi alukseensa ja Suomen vanhin vesibussi vie seikkai­le­maan Höytiäi­selle. Löytyykö saaresta kapteenin kadonnut aarre? 

Vieraile sivus­tolla

Kalastus

Opastettu kalas­tus­retki on helppo ja mukava tapa viettää päivä järvellä. Retken päätteeksi veneil­lään saareen ja valmis­te­taan saalis avotu­lella. Kontio­lahden kalave­sistä nousee muun muassa kuhaa, taimenta, haukea ja siikaa.

Ohjel­ma­pal­velut 

Musta­vaara

Musta­vaaran lasket­te­lu­keskus sopii erinomai­sesti perheille. Se tarjoaa monipuo­liset perheys­tä­väl­liset rinteet kaiken­ta­soi­sille lasket­te­li­joille ja lautai­li­joille. Snouk­ka­parkki haastaa temppui­lijat testaa­maan taito­jaan, ja pienet lasket­te­lijat pääsevät harjoit­te­le­maan Pikku-Nallen rintee­seenKahvio palvelee talvi­kau­della ja tarjolla on grilli­tuot­teita sekä paikan päällä leivot­tuja munkkeja sekä korvapuusteja. 

Selkientie 69

Frisbee­golf

Kontio­lah­della voi frisbee­gol­fata neljällä erilai­sella radalla vaihte­le­vissa maise­missa. Kontio­ran­nassa sijaitsee täysi­mit­tainen rata ja yhdek­sän­väy­läiset radat löytyvät Viere­vän­nie­mestä, Paiho­lasta ja Uilosta.

Kontio­ranta

Viere­vän­niemi

Paihola

Kesäkah­vilat

Ihanat kesäkah­vilat tarjoavat kotite­koisia leivon­naisia, kupposen kuumaa sekä leppoisaa kesätun­nelmaa. Kahvi­lassa käynnin voi mukavasti yhdistää myös maaseu­tua­je­luun tai pyöräretkeen. 

Ruoka

Selkie Green Care

Selkien kylämai­se­massa sijait­seva yritys tarjoaa luonnon ja maaseudun hyvin­voin­ti­pal­ve­luita asiak­kaille. Vanhalla sukuti­lalla tehdään hyvän mielen löytö­retkiä ja touhu­taan eläinys­tä­vien kanssa.

Vieraile sivus­tolla, Selkientie 27 b

Nähtä­vyydet

Kotiseu­tu­museo

Kotiseu­tu­museossa lähde­tään aikamat­kalle. Vanhat työkalut ja esineet kertovat entisai­kojen elämästä Kontio­lah­della. Museo sijaitsee kirkon­kylän keskus­tassa ja toimii vuonna 1871 raken­ne­tussa vilja­ma­ka­sii­nissa. Avoinna vaihte­le­vasti kesäaikana.

Keskus­katu 34

Wanhan Mestan museo

Kontio­nie­messä sijait­se­vassa museossa voi kokea vanhan ajan kyläkaupan tunnelmaa. Ihmetel­tävää riittää ja nostal­giset tuote­pak­kaukset, Pappa-Tunturit sekä tasku­pelit johdat­tavat mennei­siin vuosiin. Museossa nähtä­vänä on myös sota-ajan vaatteita sekä esineistöä.

Vieraile sivus­tolla, Kontio­nie­mentie 26 b

Planeet­ta­polku

Planeet­ta­polku on tutus­tu­mis­matka linnun­ra­tamme planee­toihin. Tähti­kal­lion juhla­tilan pihasta lähtevä polku esittelee avaruuden valtavia välimat­koja ja taivaan­kap­pa­leiden mitta­suh­teita. Tähti­tor­nilla järjes­te­tään tähti­näy­töksiä, joiden aikana pääsee myös kurkis­ta­maan tähti­tai­vasta kaukoputkella.

Tähti­tor­nintie, Jakokoski