Pilkille kevät­jäille

Mikä onkaan mukavampaa kauniilla kevät­säällä kuin pilkki­minen. Siinä yhdis­tyvät huvi ja hyöty – pilkki­minen on miele­kästä puuhaa ja loppu­tulos kotikeit­tiössä kruunaa tämän homman. Tuore, pannulla paistettu ahven on ”herrojen herkkua”.  Kannattaa myös opetella kalan käsit­tely, että kalan­saa­liista saa parhaan hyödyn. Itse olen opetellut ahvenen nylke­misen ja näin isot ahvenet päätyvät pannulle nopeasti. Pilkki­minen on toki säiden ja jäiden armoilla. Taval­li­simmin pilkillä saadaan ahventa, mutta ammat­ti­tai­toisen oppaan johdolla pääsee pilkki­mään myös haukea, kuhaa ja siikaa. Näille kaloille tarvi­taan jo järeämpiä välineitä.

Jonkin­laista välineur­heilua pilkki­mi­nienkin on. Kannattaa hankkia kunnon varus­teet päälle ja pilkki­mi­seen. Pilkki­vavat eivät ole onneksi kalliita ja niitä saa lähes joka marke­tista.  Kaira on välttä­mätön ja nykyisin on myös mootto­rilla varus­tet­tuja kairoja. Kärpä­sen­toukka on pilkkijän yleisin syötti ja se on hinnal­taan huokea ja säilyy hyvin jääkaa­pissa. Ja naskalit ovat pilkkijän halpa henki­va­kuutus. Nykyisin Suomessa pilkki­minen on jokamie­he­noi­keuden piirissä, kunhan pilkkii tavan­omai­sella pilkki­va­valla, joka on alle metrin pituinen. Kalastusrajoitus.fi ‑sivus­tolla on mainittu ne vesistöt, joihin ei saa mennä jokamie­he­noi­keu­della pilkkimään.

Retkie­väät ovat ehkä yksi tärkein asia kaikilla retkillä ja niin myös pilkki­ret­kellä eli kahvia termok­seen ja vähin­täänkin voileivät mukaan. Kevätau­rin­gossa eväät maistuvat vaikka kalaa ei tulisikaan.

Kontio­lah­della ammat­ti­laiset tutus­tut­tavat ihmiset talvi­ka­las­tuksen saloihin

Sisu Fishing Oy

Sisu Fishing Oy tarjoaa monipuo­lista talvi­ka­las­tusta pienille sekä isommille porukoille. Talvi­ka­las­tus­pa­ket­teihin kuuluvat ahvenen pilkintä sekä kuhan jigipil­kintä.
Vieraile sivus­tolla: www.sisufishing.fi

Luoto Outdoor

Luoto Outdoor tarjoaa opastet­tuja pilkki­retkiä. Pilkki­retken aikana opit pilkki­mään erilaisin menetelmin ammat­ti­tai­toisen kalas­tusop­paan kanssa.
Vieraile sivus­tolla: www.luotooutdoor.com

Mukavia pilkki­retkiä kevätau­rin­gossa ja retkelle mukaan tarvitset lämpimät vaatteet, hyvät varus­teet ja kärsi­väl­li­syyttä ja tietenkin retkie­väät. Kaverin kanssa tämäkin harrastus on mukavampaa.

Teksti: Anne Mujunen

Kuvat: Luoto Outdoor ja Krista Asikainen