Ensilumen ihanuus

Lokakuun ensim­mäiset viileät aamut saavat hiihtäjän ajatte­le­maan tulevaa talvea. Missähän hiihto­kauden aloit­taisi tänä vuonna? Mitkä sukset otetaan ensim­mäi­selle lenkille alle? Ja onkohan kesän hölkkä‑, sauva- ja pyörä­lenkit yhtään helpot­ta­neet tämän hiihto­kauden aloitusta? Tämän­kal­taisia ajatuksia pyörii monen hiihtäjän mielessä lokakuussa. Onneksi meillä Kontio­lah­dessa ainakin ensim­mäi­seen kysymyk­seen on helppo vastaus: ampuma­hiih­tos­ta­dionin ensilu­men­latu. Siellä kausi lokakuussa alkaa – ja sinne se muuten jo useam­pana vuonna on vappu­päi­vänä loppunutkin!

Kuva: Niina Vatanen

Tänä vuonna ensilu­men­latu avautuu lauan­taina 21.10. eli sopivasti koulu­laisten syysloman päätös­vii­kon­lop­puna. Loman päätös on siis tänä vuonna hiihto­kauden aloitus. Ensilu­men­la­dulla riittää alkukau­desta vilskettä, kun hiihto­kun­toaan raken­tavat niin kilpaur­hei­lijat kuin me kunto­liik­ku­jatkin. Ruuhkaa ei kannata kuiten­kaan säikähtää – jokai­selle riittää tilaa, kun sovussa hiihde­tään. Pääsääntö on, että nopeammat väistävät hitaampia hiihtäjiä. Jos taas haluaa ruuhkaa välttää, niin keskellä päivää ja myöhemmin illalla ladulla on vähemmän käyttäjiä.

Kontio­lahti tunne­taan ensilu­men­la­dus­taan ja hyvistä hiihto-olosuh­teis­taan myös kansain­vä­li­sesti. Kansain­vä­linen ampuma­hiih­to­liitto myöntää meille mielel­lään kaude­na­vaus­ta­pah­tumia, sillä olosuh­teiden on todettu olevan kunnossa jo kisakauden alkaessa marras­kuun lopussa. Tänä vuonna Kontio­lah­dessa avataan kansain­vä­linen IBU-cup 27.11.–3.12. Tapah­tu­maan ei ole lipun­myyntiä, vaan kisata­pah­tumia voi seurata katso­mosta maksutta. Lauan­taina ja sunnun­taina 2.–3.12. stadio­nilla on lisäksi perhe­päivä, jossa on mukavaa tekemistä lapsi­per­heille. Ensi vuonna on sitten vuorossa taas ampuma­hiihdon maail­mancupin avaus eli kisojakin meidän ladul­lamme riittää.

Mutta palataanpa hieman vielä takaisin hiihto­kauden aloituk­seen. Ensin etsitään sukset varas­tosta ja tarkis­te­taan, että ne ovat kunnossa. Sitten poiste­taan suoja­vahat (tai vanhat voiteet jos on käynyt kuten tämän blogin kirjoit­ta­jalle ja vanhat voiteet ovat unohtu­neet suksen­poh­jaan kesän yli) ja voidel­laan kelin mukai­sella voiteella. Tai jos voitelu tuntuu hanka­lalta, niin sukset voi myös viedä ammat­ti­laisen voidel­ta­viksi. Sitten kaivel­laan yläkaa­pista monot jalkaan ja hiihto­puku päälle – ja auton nokka kohti ampuma­hiih­tos­ta­dionia. Ensilu­men­la­dulta käsin voi ihailla Höytiäisen järven­pintaa ja syksyn värejä metsässä – ja kyllähän siinä kuin huomaa­matta kuntokin kasvaa.

Lisätie­toja ladusta

Ensilu­men­ladun ylläpitoseuranta

Teksti: Sari Jormanainen

Kuvat: Kontio­lahti Outdoor, Niina Vatanen ja Krista Asikainen