PLAY Kontiolahti, JouluShow

JouluShow on Kontio­lahden juhla­vuoden loppuhuipennus!

Kontio­lahti saa 150-vuotis­juh­la­vuo­delle arvoi­sensa loppu­hui­pen­nuksen, kun positii­vista energiaa pursuava joulu­musiik­kis­pek­taak­keli JouluShow nähdään 13.12. keskiviikkona.

PLAY Kontiolahti, JouluShow


Sibelius-lukion huimaava JouluShow on kiertu­eella 9.–19.12.2023 ja koko perheen joulu­musiik­kie­sitys saapuu Kontio­lah­delle keski­viik­kona 13. joulu­kuuta. Luvassa on upea valoshow ja tuntei­siin vetoavaa musiikkia!

JouluShow on ollut koulun perin­teenä jo kolmen­kym­menen vuoden ajan. JouluShow on saanut alkunsa jo 1980-luvulla, kun Sibelius-lukio perus­tet­tiin. Noin viikon mittainen kiertue on vuosit­tain suuntau­tunut eri puolille Suomea – lopul­takin myös Kontio­lah­delle. Yli viisi­kym­mentä nuorta Suomen tulevai­suuden musiikin- ja tanssin­te­kijää hämmäs­tyt­tävät, ihastut­tavat ja esiin­tyvät suoraan yleisön sydämiin.

Reilun tunnin mittai­sessa konser­tissa tunnelmat vaihte­levat hartaan perin­tei­sestä hengäs­tyt­tävän vauhdik­kaa­seen. Viime vuonna yli 10 000 ihmistä näki esityksen, eikä se ole jättänyt ketään kylmäksi. Nyt Kontio­lahden 150-vuotis­juh­la­vuoden kunniaksi kontio­lah­te­laiset pääsevät mukaan yleisöön! 

Loista­vimmat palkitaan 

Ennen JouluS­howta 13.12. järjes­te­tään Vuoden Loista­vimmat ‑palkit­se­mis­ti­lai­suus pienenä cocktail­ti­lai­suu­tena kutsu­vie­raille Ohto-audito­riossa. Palkit­tavat perhei­neen kutsu­taan juhli­maan Sibelius-lukion JouluShowhun. 

Kontio­lahden kunta myöntää vuosit­tain kulttuu­ri­pal­kinnon, nuori­so­pal­kinnon, vuoden liikut­tajan palkinnon, vuoden innos­tava yritys ‑palkinnon sekä vanhus­työn palkinnon. Vuoden innos­tava yritys ‑palkinto jaettiin Kontio­lahden yrittä­jäil­ta­missa 3.11. Kontio­lahden kunta on pyytänyt ehdotuksia palkit­ta­vista kunkin palkinnon kohdalta lokakuun 2023 aikana.

JouluShow esite­tään päivällä Kontio­lahden liikun­ta­hal­lissa lukio­lai­sille ja koulu­lai­sille. Illalla klo 18 yleisö­ta­pah­tuman vuoro osoit­teessa Karpa­lo­kaari 8

Tule ja koe!

Teksti: Noora Alanko/Kristiina Isaksson

Kuvat: Eero Vaija/2022