Paiholan Karhupuisto

Koko perheen kyläkierros

Vauhtia hurjaa ja miele­kästä puuhaa. Helppou­desta nautis­kelua ja arjen rutii­neihin vaihtelua. Ainakin näitä asioita lapsi­per­heet etsivät, kun suunnit­te­levat kaikille miele­kästä tekemistä kesäpäi­viin. Kontio­lahden kylillä perheen pienim­mil­lekin riittää nähtävää ja ihmeteltävää.

Paiholan Karhupuisto
Paiholan Karhu­puis­tossa nimensä veroi­sesti puusta veistetyt karhut tarkkai­levat leikkejä. 

Paihola antaa parastaan

Kun kimpsut ja kampsut on pakattu ja koko kööri valmiina matkaan, voi kyläkier­roksen aloittaa Pielis­joen varrella sijait­se­vasta Paiho­lasta, jonka virkis­ty­sa­lueen Karhu­puis­tossa liuku­mäki ja kiipei­ly­te­line auttavat perheen hurja­päitä pääste­le­mään enimmät riemun­kil­jah­dukset. Vieressä olevalla beach volley ‑kentällä tai uudella Minigolf-radalla voi pistää pelit pystyyn!

18-väyläi­sellä frisbee­gol­fra­dalla niin aloit­te­lijat kuin kokeneem­matkin harras­tajat voivat haastaa taito­jaan vaihte­le­vassa maastossa. Paiholan kolmella opaste­tulla luonto­po­lulla (1–3 km) pääsee tutkai­le­maan ympäristöä. Matkan varrella voi pysähtyä herkut­te­le­maan eväitä ja makka­ran­paisto onnistuu nuotio­pai­kalla, joita virkis­ty­sa­lu­eelta löytyy useam­pikin. Huili­tauon jälkeen pikku­ja­latkin jaksavat reitin loppuun saakka.

Cafe Kakkulaiturin kanakeitto
Cafe Kakku­lai­turin herkut helpot­tavat huolta­jien ruoka­huoltoa retkipäivänä.

Kun vauhti alkaa hiipua, myy Cafe Kakku­lai­turi päivit­täin vaihtuvan keitto­lou­naan sekä muita paikal­lisia suolaisia ja makeita leivon­naisia. Evästelyn jälkeen kesäkah­vilan vierei­sellä laitu­mella voi käydä rapsut­te­le­massa lampaita.

Paihola todel­lakin antaa lapsi­per­heille paras­taan! Lapset saavat purkaa intonsa ulkoil­massa samalla, kun vanhemmat saavat pienen irtioton arjen rutiineista.

Paiholan virkistysalueen lampaat
Touhun ja temmel­lyksen välissä voi pysähtyä terveh­ti­mään lampaita.

Leikkien Lehmon ympäri

Liukkaita liukuja liuku­mäessä, kiipeilyä korkeuk­sissa sekä hienoja hiekka­lin­noja! Lapsille ja lapsen­mie­li­sille riittää tekemistä Lehmon leikki­puis­toissa. Kontio­lahden kunnan leikki­puis­toista jopa 16 sijaitsee Lehmon ja Kylmä­ojan alueella. Montako kesäpäivää tarvi­taan, että niistä jokai­sessa ehtisi käydä leikkimässä?

Lapsi hiekkalaatikolla
Leikki­puis­toissa pääsee upotta­maan hiekkaan pienet varpaat.

Eväät reppuun ja hyppy pyörän selkään! Leikki­puis­to­kier­roksen voi aloittaa esimer­kiksi Kylmä­ojalla Hirvi­jah­din­tien lounais­nur­kassa sijait­se­vasta Hirvi ‑leikki­puis­tosta, jonka ehdot­to­mana vahvuu­tena on aidattu leikki­puis­toalue. Täällä aikui­sella ei tarvitse joka hetki olla silmiä seläs­säkin isomman­kaan lapsi­kat­raan leikkiessä, kun tietää, ettei vikke­lä­jal­kai­sim­mat­kaan pääse omin päin jatka­maan matkaansa jo seuraa­vaan leikkipuistoon! 

Hirvi -leikkipuisto Kylmäojalla
Hirvi ‑leikki­puis­tossa on monipuo­linen välineistö leikkeihin.

Jotta nälkä­kiukku ei yllätä kesken leikkien, kannattaa puisto­kier­rok­selle napata eväät mukaan. Monissa leikki­puis­toissa on pöytä­ryhmä evästelyä varten, mutta riuskimmat ottavat poltto­puita mukaan ja suunnis­tavat Mäkitien lenkissä olevalle Mäki ‑leikki­puiston tulipai­kalle makka­ran­pais­toon. Ja päivän päätteeksi voi vielä pyörähtää Onkilammen uimaran­nalle uimaan!

Kaikkiaan Kontio­lah­della on 28 leikki­kenttää, jotka on suunni­teltu 0–12-vuotiaiden lapsien ja huolta­jien iloksi. Tiedot ja leikki­puis­tojen sijainnit voi kurkata täältä.

Mäki -leikkipuisto Lehmossa
Mäkitien lenkin leikki­puis­tossa voi evästellä sateelta suojassa.

Jakokoski ja Selkie – tutki­maan matka vie

”Miten tähdet pysyvät taivaalla? Mitä vuohet syö?” Toisi­naan lapset laittavat vanhemmat koville tiukoilla kysymyk­sil­lään. Tiedon­ja­noisten kannattaa jatkaa Kontio­lahden kyläkie­rosta Jakokos­kelle, missä planeet­ta­polkua pitkin pääsee Tähti­kal­liolta tähti­tor­nille. Planeet­ta­polun varrella havain­noi­daan aurin­ko­kun­taamme ja sen planeet­toja. Matkalla tähti­kal­liolle vaarana on se, että myös aikuiset saattavat oppia jotain uutta! Ja niiden, jotka haluavat tietää enemmän omasta maapal­los­tamme ja paikal­li­sesta kasvil­li­suu­desta, kannattaa poiketa Jakokos­kella olles­saan myös puula­ji­puis­toon Alapihan arbore­tu­mille, josta voi lukaista myös aiemmin kirjoi­tetun jutun PLAY Kontio­lahden blogista.

Eläinai­hei­siin kysymyk­siin löytynee vastaus Mönni-Selkien-maise­ma­reitin varrelta. Selkien vaaralla sijaitsee 1800-luvun maise­ma­mil­jöössä Selkie Green Care ‑kotie­läin­piha, joka järjestää ohjat­tuja tutus­tu­mis­hetkiä maatilan elämään ja eläimiin. Maalais­talon ympäris­tössä pääsee hetkeksi irtau­tu­maan arjen ryöpy­tyk­sestä ja päivä kuluu leppoi­sasti eläimiä hoitaen ja niiden kanssa puuhastellen. 

Kylillä kierrel­lessä saa sopivan hengäh­dys­tauon arjen pyöri­tyk­seen sekä voi löytää jännit­täviä seikkai­luja yllät­tä­vis­täkin paikoista. Ja yhdessä tehdessä luodaan myös ne arvok­kaimmat muistot!

Teksti ja kuvat: Noora Alanko