Kun jesari ei enää riitä, lisätään kerros goril­la­teippiä ja aletaan bilettää!

Viime vuonna tehtiin kysely nuorille, jossa halut­tiin varmistaa “Mitä sinä haluaisit, että nuori­so­val­tuusto tekisi/järjestäisi nuorille Kontio­lah­della v.2023, kun kunta täyttää 150 v.?”. Musiik­ki­ta­pah­tuma sai ylivoi­maisen äänivyöryn ja tämän pohjalta aloitet­tiin bileiden suunnit­te­lu­työt heti vuoden­vaih­teen jälkeen. Meillä oli vain yksi sääntö, nyt tehdään täysin nuorten ehdoilla koko homma. Nuorten Bileet on juhla­vuoden huipennus nuorisolle.

”Myö kuunnel­tiin monet illat Spoti­fyssa ja Juutuu­bissa nousevia artis­teja.” Aikatau­lul­li­sesti tapah­tuma pidetään lokakuussa, jolloin sää saattaa olla jo talven puolella. Samoin sisäti­la­ta­pah­tu­malle vaihtoeh­toja oli vain kylän liikun­ta­halli. Kun tarjous­pyyn­töjä eri artis­teilta sitten rupesi tulemaan, pystyt­tiin vertai­le­maan, kuka voidaan ottaa. Monella nimek­käällä artis­tilla oli aivan mahdoton raideri, jota ei pystytty toteut­ta­maan. Hämmen­nystä aiheutti myös, että minkähän takia kaikki haluaa takahuo­nee­seen sukkia?

Koitti lauan­tai­aamu klo 9 liikun­ta­hal­lilla. Makaro­ni­laa­tikko mäni uuniin ja kahvin­keitin päälle. Tänään on showtime. Unohdet­tiin muuten ostaa värikalvoa aulan kirkkai­siin lamppuihin ja osa maise­moin­ti­kan­kaista oli valah­tanut alas yön aikana. Nyt rupeaa olemaan jänni­tystä ilmassa. Onneksi rauta­kauppa on lähellä ja jemmassa on vielä goril­la­teippiä. Kyllä se tästä, nyt hengitetään!

Tässä välissä jono vaan kasvoi ulkona. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Pakkanen taisi yllättää osallis­tujat, saati ovella olevat turva­tar­kas­tajat. Vähän rupesi jo jännit­tä­mään enemmän, että avataanko liikun­ta­hallin takalohko sittenkin asiak­kaille käyttöön.

Lopulta Sons Of Sorrow nousi lavalle, ja kun ensim­mäinen basso­soundi rävähti ilmoille ja laulaja örisee mikkiin, ei jättänyt epäsel­väksi mitä on death metal Kontio­lah­delta. Pojat pistivät todel­lakin korva­tulp­pien hakijat nyökyt­te­le­mään päätään.

Seuraa­vana esiintyy Bee. Vihdoinkin odotettu artisti aloittaa ja salissa on aivan mieletön tunnelma. Tuntuu, että kaikki osaavat kaikki sanat ja laulut ulkoa. Jengi huutaa ja laulaa mukana ihan täysillä. ”Tequi­la­kahvi” ja ”Viimeisiä sanoja” saivat yleisön fiilik­siin aivan täysillä. Keikka oli niin hyvä. Suoras­taan jäätävän hyvää tulkintaa, joka upposi jokai­seen mukana laula­vaan nuoreen ja aikui­seen. Känny­köiden tasku­lamput tekivät salista kynttilämeren.

Välia­joilla Joensuu­lainen Dj Jeme pisti yleisön tanssi­maan. Yleisö selkeästi viihtyi ja lauloi mukana kaikkea mitä soitet­tiin. Pienet säädöt alussa on jo unohtunut, täällä on väkeä enemmän kuin odotet­tiin. SPR:n henki­lö­kunta kiertelee myös tyyty­väi­senä salissa. Meijjän nuvalai­setkin ovat siirty­neet bilet­tä­mään yleisön sekaan, sillä kohta alkaa viimeinen osuus.

Kädet hakkaavat ilmaa ja jalat hyppivät tasajalkaa. Luulit tulleesi Ege Zulun keikalle, mutta pääsitkin Zumba-tunnille. Huutakaa Ege Zulu on täällä! Kontio­lahti! Nyt mennään! Energian määrä lavalla on miele­töntä. Ja se välittyy tanssi­vaan yleisöön ihan täysillä. Egen keikka oli täydel­linen lopetus illalle. Pikku­pak­kasen kylmet­tänyt yleisö on tässä vaiheessa iltaa hiestä märkänä. Etenkin lavalle päässeet nuoret muistavat tämän kyllä pitkään.

Vihdoin bussi kaartaa pihaan ja kaikki mahtuivat sisään. Tätäkin jänni­tet­tiin loppuun asti. Yllätyk­senä bussi­kyyti oli ilmainen. Liikun­ta­hallin ovet kiinni ja nyt kaikki istuu hetkeksi alas. Me tehtiin tää!

Kun kunta juhlii 150-vuotista histo­riaa, sen pitää näkyä ja paukkua kunnolla. Tämä tapah­tuma ei olisi onnis­tunut ilman nuori­so­val­tuuston sitkeää jaksa­mista. Bileet jäävät elämään pitkäksi aikaa ennätysten rikko­jana. Meillä on 150 syytä olla onnel­lisia ja yli 600 syytä olla positii­visen hämmen­ty­neen innois­saan. Ihan parasta. Toivot­ta­vasti tää tunne Bileistä lämmittää mieltä vielä pitkään.

Teksti: Anita Luhanko-Tallus

Kuvat: Noora Alanko