Saunaan, saunaan, saverikko naulaan

Tuota on hoettu meidän perhees­sämme aina ja kukaan ei taida tietää mikä saverikko on. Se on reen aisapuu eli ei enää nykye­lämää. Jokai­sella meillä lienee ”saverik­komme”, jonka voi heittää naulaan, kun menee saunaan. Sauna on rauhoit­tu­misen paikka meille kaikille ja me suoma­laiset rakas­tamme saunaa – se puhdistaa meidät henki­sesti ja fyysi­sesti. Entisai­kaan sauna oli meille suoma­lai­sille jopa pyhä paikka. 

Sauno­minen on aina yhtä mukavaa vuode­na­jasta riippu­matta. Keväällä touko­kuussa aloite­taan vastan teko koivuista – vaikka ihan pieni tuoksu­vasta saunaan, jos ei halua vastoa kunnolla. Tuoreiden koivun­leh­tien valloit­tava tuoksu tulee koko saunaan. Jos tykkää uimisesta ja siihen on mahdol­li­suus, niin saunasta uiminen kannattaa aloittaa heti touko­kuussa jäiden sulettua. Kesähel­teel­läkin sauna virkistää, vaikka ei pääse­kään saunasta uimaan. Kesällä, juhan­nuksen tietä­millä tehdään myös talvi­vastat kuivu­maan. Syyspi­meällä kannattaa sitten siirtyä tunnel­moi­maan saunassa ja talvella saunasta hyppäys hankeen tai avantoon. Hunaja on hyvä ja edullinen ihonhoi­to­tuote saunassa. Kylläpä pysyy sielu ja ruumis kunnossa. Sauno­mi­sesta saa myös vieraille hauskan ohjel­ma­nu­meron saunae­väi­neen ja ‑juomi­neen. Pelkäs­tään kiukaalla foliossa laitetut makkarat ovat jo kiva sauna­ruoka ja kyllä kiukaalla voi laittaa muutakin ruokaa.

Nyt meidän on aika esitellä Kontio­lahden saunoja omalle väelle ja kansain­vä­li­sille hyvin­voin­ti­mat­kai­li­joille. Sauna voi olla vieraille outo, mutta eksoot­tinen kokemus. Heille on hyvä kertoa suoma­lai­sesta sauna­kult­tuu­rista ja mitä milloinkin tehdään ja kuinka saunassa toimi­taan. Erilaiset sauna­hoidot sekä palju ja avanto ovat hyvin­voin­ti­mat­kai­li­jalle mielen­kiin­toisia element­tejä.  Saunasta on moneksi – jokainen löytää varmasti oman suosik­ki­sau­nansa Kontio­lahden saunoista. Olemme saaneet mukaan Sauna­maa­il­maamme pitkälti toista­kym­mentä saunaa ja ne kaikki löytyvät meidän playkon­tio­lahti-sivus­tol­tamme.

Sauna from Finland on järjes­tänyt parhail­laan menossa olevan Die Sauna. Echt heiss. Echt finnisch ‑näyttelyn (”Sauna, oikeasti kuuma, aito suoma­lainen”) Berlii­nissä Suomen suurlä­he­tys­tössä. Näytte­lyssä pääsee tutus­tu­maan suoma­lai­seen sauna­kult­tuu­riin valoku­vien, videoiden ja tilatai­de­teosten kautta. Näytte­lyssä pääsee myös sauno­maan aitoon, suoma­lai­seen saunaan. Oma erikoisin sauna­ko­ke­muk­seni on myös Saksasta, kun saunoimme Hampurin raati­huo­neen torilla suoma­lai­sessa telttasaunassa.

Tutustu Sauna­maa­ilman saunoihin täällä.

Teksti: Anne Mujunen

Kuvat: Paiholan Maise­ma­sauna, Kontio­lahden Avanto­ui­marit ry, Lautsa, Alapihan Arboretum, Venejoen Piilo, Levon Majat, Kontio­lahden Kotiseu­tu­keskus, Nevalan Luonto­tila, Höytiäisen Helmi, Tähti­kallio, Kiviniemi, Motelli Kontio, Wanha Mesta ja Katri Penttinen